Online slovník a překladač

Výsledek překladu on the way

Počet nalezených překladů: >100 (0.00294 s)

on the way

cestou

on the way back

na zpáteční cestě

way

dráha n:
směr n:
zřetel
způsob n:
cesta n:
silnice n:

out-of-the-way

odlehlý adj:
bizarní adj:
zastrčený adj:
zapadlý adj:
neobvyklý adj:
zvláštní adj:

rub the wrong way

otravovat [fráz.]
rozhněvat v:
třít proti srsti

by the way

k tomu [amer.]
jinak adv:
mimochodem

over the way

nad poměry
přes ulici

on the whole

vcelku
celkem

on the spot

na místě
přímo na místě

on the right

napravo
vpravo

on the loose

neukázněný adj:
na volné noze

on the left

vlevo
nalevo

on the dot

absolutně přesně
na chlup přesně

claim the honour of being the first

činit si nárok na prvenství
nárokovat si prvenství

cash on the barrelhead

placení v hotovosti
hotovost n:

beauty is in the eye of the beholder

krása je v oku pozorovatele
každému se líbí něco jiného

be on the ball

být na úrovni
být inteligentní

Convention on the Conservation of Antarctic ***

Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]
CCAMLR Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]

the lights are on

svítí se

the abyssal depths of the ocean

nezměrné hlubiny oceánu

separate the wheat from the chaff

oddělit zrno od plev v: [fráz.]

put on the water

postavit vodu

put on the light

rozsvítit v:

pave the way

razit cestu

pat on the back

poplácání po zádech

on-the-job training

školení při práci

on way

cestou

on top of the world

v sedmém nebi [fráz.]

on the table

na stole

on the sly

pokradmu

on the side

na straně

on the same wavelength

na stejné vlnové délce

on the raggedy edge

na ostří nože [fráz.]

on the rag

mít krámy adj: [vulg.]

on the rack

ve stresu

on the other...

jednak... jednak...

on the other hand

zato

on the one hand...

jednak... jednak...

on the market

na trh

on the grounds that

s tím že

on the go

v pohybu

on the fly

průběžně, za provozu adv:

on the crappy side

posraným navrch

on the contrary

naopak

on the button

na chlp, presne

look the other way

dívat se jinam

declaration on the human environment

deklarace o životním prostředí lidí [eko.]

competition on the supply side

konkurence na straně nabídky

competition on the demand side

konkurence na straně poptávky

clouds on the horizon

objevil se problém

cat on the beach

ryba na suchu [fráz.]

cash on the line

zaplatit vše v hotovosti

can't see the forest for the trees

nevidět les pro stromy [fráz.]

by the end of the week

do konce týdne

between the devil and the deep blue sea

v těžké pozici

be on the wing

vznášet se

be on the wax

přibývat [id.]

be on the vane

ubývat [id.]

be on the point of (+ gerundium)

chystat se (něco udělat)

be in the way

překážet

back on the track

zpátky na stopě; správné cestě

ass on the line

být zodpovědný za chybu

as plain as the nose on your face

velmi jasný

all the way to Egery and back

cesta oklikou

a lot on the ball

inteligentní adj:

a fly on the wall

chtít slyšet trávu růst

United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer

United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer [eko.]

United Nations Conference on the Human Environment

United Nations Conference on the Human Environment [eko.]

The King abnegated his power to the ministers

Král složil svoji moc ministrům

RSPCA-The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals

Královská společnost na ochranu zvířat zkr

ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off

[zkr.]

Declaration on the Human Environment

Declaration on the Human Environment [eko.]

Convention on the Prevention of Marine Poluttion ***

Convention on the Prevention of Marine Pollution *** [eko.]

Convention on the Conservation of European Wildlife ***

Convention on the Conservation of European Wildlife *** [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena