Online slovník a překladač

Výsledek překladu on the way back

Počet nalezených překladů: >100 (0.00162 s)

on the way back

na zpáteční cestě

out-of-the-way

zvláštní adj:
bizarní adj:
neobvyklý adj:
zapadlý adj:
zastrčený adj:
odlehlý adj:

rub the wrong way

třít proti srsti
otravovat [fráz.]
rozhněvat v:

fall back on

opřít se o
uchýlit se k
obrátit se na

by the way

mimochodem
k tomu [amer.]
jinak adv:

over the way

přes ulici
nad poměry

on the whole

vcelku
celkem

on the spot

přímo na místě
na místě

on the right

vpravo
napravo

on the loose

neukázněný adj:
na volné noze

on the left

nalevo
vlevo

on the dot

na chlup přesně
absolutně přesně

go back on

nechat na holičkách
vycouvat v:

cash on the barrelhead

placení v hotovosti
hotovost n:

beauty is in the eye of the beholder

každému se líbí něco jiného
krása je v oku pozorovatele

be on the ball

být na úrovni
být inteligentní

Convention on the Conservation of Antarctic ***

Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]
CCAMLR Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]

to the back

dozadu

the lights are on

svítí se

put on the water

postavit vodu

put on the light

rozsvítit v:

pave the way

razit cestu

pat on the back

poplácání po zádech

on-the-job training

školení při práci

on way

cestou

on top of the world

v sedmém nebi [fráz.]

on the way

cestou

on the table

na stole

on the sly

pokradmu

on the side

na straně

on the same wavelength

na stejné vlnové délce

on the raggedy edge

na ostří nože [fráz.]

on the rag

mít krámy adj: [vulg.]

on the rack

ve stresu

on the other...

jednak... jednak...

on the other hand

zato

on the one hand...

jednak... jednak...

on the market

na trh

on the grounds that

s tím že

on the go

v pohybu

on the fly

průběžně, za provozu adv:

on the crappy side

posraným navrch

on the contrary

naopak

on the button

na chlp, presne

on my back

na mých zádech

look the other way

dívat se jinam

from the back

zezadu

declaration on the human environment

deklarace o životním prostředí lidí [eko.]

cut back on

zmenšit v:

competition on the supply side

konkurence na straně nabídky

competition on the demand side

konkurence na straně poptávky

clouds on the horizon

objevil se problém

cat on the beach

ryba na suchu [fráz.]

cash on the line

zaplatit vše v hotovosti

between the devil and the deep blue sea

v těžké pozici

be on the wing

vznášet se

be on the wax

přibývat [id.]

be on the vane

ubývat [id.]

be on the point of (+ gerundium)

chystat se (něco udělat)

be in the way

překážet

back to the grind

návrat do práce

back to the drawing board

začít znovu od nuly

back on your feet

uzdravení z nemoci

back on the track

zpátky na stopě; správné cestě

back of the neck

týl

ass on the line

být zodpovědný za chybu

as plain as the nose on your face

velmi jasný

all the way to Egery and back

cesta oklikou

a lot on the ball

inteligentní adj:

a fly on the wall

chtít slyšet trávu růst

United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer

United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer [eko.]

United Nations Conference on the Human Environment

United Nations Conference on the Human Environment [eko.]

The King abnegated his power to the ministers

Král složil svoji moc ministrům

ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off

[zkr.]

Declaration on the Human Environment

Declaration on the Human Environment [eko.]

Convention on the Prevention of Marine Poluttion ***

Convention on the Prevention of Marine Pollution *** [eko.]

Convention on the Conservation of European Wildlife ***

Convention on the Conservation of European Wildlife *** [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena