Online slovník a překladač

Výsledek překladu on their own

Počet nalezených překladů: >100 (0.00247 s)

on their own

sami adj:

on

v
ve
u
při
na
na programu

one´s own

vlastní
svá (fem/neuter pl)
své (cases of)
svoje (various cases)
svůj

on-screen

filmový adj:
jsoucí na obrazovce
televizní adj:

on-off

zapnout-vypnout
spínač mající dvě pozice
přerušovaný adj:

lean on

opřít se o
opřít o
opírat se

keep on

zůstávat v:
zaměstnávat dále
setrvat v

their

svého
jejich

own up

doznat v:
přiznat se k

on-stage

jevištní adj:
na scéně

on time

včas
přesně

on schedule

v termínu
ve lhůtě

on purpose

schválně
záměrně

on duty

ve službě
na stráži adj:

looker-on

divák n:
přihlížející adj:

look on

přihlížet na
dívat se na

live on

přežívat v:
živit se v:

knock on

řetězový adj:
faul v rugby

by the skin of their teeth

stěží
velmi těsně

rain on their parade

kazit zábavu [idiom]

paddle your own canoe

hleď si svého [fráz.]

own

vlastnit v:

one's own

svoji (f sg/ma nom pl)

on-stream

pracovat efektivně přisl.

on-site

místní adj:

on-line

za běhu

on-duty

na stráži adj:

on-board

palubní adj:

on your own

po tvém

on way

cestou

on vacation

na dovolené

on trial

na zkoušku

on side

na straně

on request

na žádost adv:

on relief

na podpoře

on probation

na zkoušku

on principle

ze zásady

on my own

vlastní

on land

na zemi adv:

on it

na tom adv:

on his own

sám adj:

on her own

sama adj:

on fire

hořící adj:

on edge

na okraji [též přen.]

on earth

na Zemi adv:

on drugs

na lécích

on demand

na požádání

on deck

na palubu

on call

bez výpovědi

on Monday

v pondělí

of his own

sám adj:

of her own

sama adj:

not one´s own

nevlastní

mind your own business!

hleď si svýho! [fráz.]

lookers-on

přihlížející n: pl.

lock on

sledovat radarem v:

lay on

nanášet v:

later on

později adv:

knock-on

řetězový adj:

jump on

vyskočit v:

insist on

trvat na

inform on

donášet

impinge on

narazit na

hook on

zaháknout v:

hold one's own

trvat na svém

cut your own throat

být svým nejhorším nepřítelem

come into your own

nalézt svůj talent

be out on his (her) own

nebýt ve své kůži v:

after one's own heart

podle něčího gusta [id.]

advise them of their rights

informujte je o jejich právech

accord of one's own

dobrovolně adj:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena