Online slovník a překladač

Výsledek překladu on time

Počet nalezených překladů: >100 (0.00261 s)

on time

přesně
včas

time

odměřit v:
čas
éra n:
časovat v:
trvání n:
takt n:
tempo
epocha n:
chvíle n:
načasovat v:
doba
termín
lhůta n:

hard time

těžkosti
potíže
problémy
viz give a hard time

time limit

lhůta n:
časová mez
časový limit [eko.]

time clock

píchačky n:
píchací hodiny

save time

šetřit
ušetřit čas

prime time

vysílaný v hlavním čase
hlavní vysílací čas

over time

časem adv:
v průběhu času adv:

long-time

dlouholetý adj:
dlouhotrvající adj:

last time

naposledy
minule

in time

časem
včas

good time

správný čas
vhodná doba n:

full time

na plný úvazek adv:
nezkrácená pracovní doba

dwell time

klidová doba n: [tech.]
doba výdrže n: [tech.]

another time

jindy
někdy jindy

with time

časem adv:

two-time

dvakrát

time-worn

ošuntělý adj:

time-table

rozvrh hodin

time-server

prospěchář n:

time off

pracovní volno

time loan

časově omezený úvěr

time lag

časové zpoždění n:

time frame

časový rámec n:

time domain

časová oblast [tech.]

time deposit

termínovaný vklad

time card

píchací karta n:

time bomb

časovaná puma n:

this time

tentokrát

that time

tenkrát

term-time

školní rok

take time

trvat

spare-time

volný čas

spare time

volný čas

space-time

časoprostor n:

small-time

druhořadý adj:

settling time

doba do ustálení [tech.]

second time

podruhé

sampling time

perioda vzorkování [tech.]

residence time

doba zdržení (hydrosystém) [eko.]

real-time

skutečný čas n: [it.]

real time

skutečný čas n: [poč.]

prime-time

vysílaný v hlavním čase

present time

přítomný čas

past time

minulý čas

part-time

na částečný úvazek adj:

one-time

bývalý

next time

příště

injury time

prodloužení n: [sport.]

high time

nejvyšší čas

half-time

poločas n:

half time

poločas n:

future time

budoucí čas

full-time

na plný úvazek

from time to time

občas

free time

volno

first time

poprvé adv:

every time

pokaždé

each time

pokaždé

down time

doba nepoužitelného stavu n: [tech.]

costs, time

náklady, čas [eko.]

buy time

žádat čas na rozmyšlenou

blue time

jaro

big time

výborná zábava n:

any time

kdykoliv

all-time

absolutní adj:

air time

vysílací doba

access time

čas přístupu

about time

načase

a rough time

být škádlen ostatními

a bad time

nedostatek času, pozdě [fráz.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena