Online slovník a překladač

Výsledek překladu on top of (that)

Počet nalezených překladů: >100 (0.00168 s)

on top of (that)

kromě toho

that

ona (f sg/n pl lit)
ta (f sg/n pl)
tomu (m/n dat)
onoho (m/n gen/ma acc)
toho (m/n gen/ma acc)
tím (m/n ins)
(various cases)
který adj:
tom (m/n loc)
ono (n literary)
tak n:
aby
to (n)
tu (f acc)
jenž
že
ten
býk
tamhleten
tou (f ins)
tamten

top

káča n:
nejvyšší adj:
vrchol n:
špička n:
překonat v:
vršek
vrcholek n:

that is

to je
to jest
totiž

top-level

na nejvyšší úrovni
nejvyšší úrovně

top-heavy

nevyvážený adj:
vratký adj:

tip-top

prvotřídní adj:
skvělý adj:

that way

tamtudy
tudy

that over there

tamhleten
tamten

so that

takže conj:
aby conj:

over-the-top

více než se očekávalo
více než obvykle

on account of

pro conj:
kvůli conj:

except that

jenomže
jenže

Convention on the Conservation of Antarctic ***

CCAMLR Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]
Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]

whipping-top

vlk n:

whipping top

vlk n:

top-up

doplnění n:

top-secret

přísně tajné

top-notch

prvotřídní

top-level domain

doména nejvyšší úrovně [it.]

top-drawer

prvotřídní adj:

top-down

postupující od shora dolů

top secret

přísně tajné

top off

dovršit v:

top of dam

koruna hráze [eko.]

top hat

cylindr

to the extent that

do té míry, že

to that end

k tomu účelu

this and that

leccos

the fact that

to že

that´s why

proto

that's all now

basta

that time

tenkrát

that one

tamto

that are

které adj:

that a girl

dobrá práce!

that a boy

dobrá práce!

tank top

tílko n:[text.][amer.]

saying that

s tím že

only at that time

teprve

on top of the world

v sedmém nebi [fráz.]

on the grounds that

s tím že

on behalf of

jménem

in view of the fact that

vzhledem k tomu že

in the top tax bracket

nejvyšší daňová skupina [eko.]

in that case

tedy

in spite of the fact that

přestože

cotton to that

věřit něčemu

come down on like a ton of bricks

tvrdě potrestat

buy that

věřit něčemu

before that

předtím

be on the point of (+ gerundium)

chystat se (něco udělat)

at the top of his voice

hlasitě křičí

at the top of her game

hrající v životní formě

at that time

tehdy

at that

nadto

and that's that

tak to bude!

all that jazz

všechny další podobné věci

Convention on the Prevention of Marine Poluttion ***

Convention on the Prevention of Marine Pollution *** [eko.]

Convention on the Conservation of European Wildlife ***

Convention on the Conservation of European Wildlife *** [eko.]

Athens Treaty on Land-Based Sources of Pollution

Athens Treaty on Land-Based Sources of Pollution [eko.]

A guy like me don't need that sort of think.

Chlapík jako já nemá důvod takhle uvažovat.

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena