Online slovník a překladač

Výsledek překladu on your side

Počet nalezených překladů: >100 (0.00256 s)

on your side

na tvé straně

side

bok
stránka
strana
stát na straně (někoho) v:
část
hledisko n:
nadutost
okrajový adj:
postranice
boční adj:
postranní adj:
stěna např. skály n:
stěna n:
stranit v:
vedlejší

your

tvá (fem)
tví (ma nom pl)
vaši (f acc/ma nom pl)
tvoji (f acc/ma nom pl)
vašeho
tvoje
tvou (f acc/ins)
váš
vaše
tvůj
tvé

side effect

vedlejší efekt
průvodní jev
vedlejší účinek

wash your hair

mýt hlavu v:
umýt hlavu v:

supply-side economics

nabídková ekonomika [eko.]
ekonomie strany nabídky

supply-side

nabídkový adj:
ze strany nabídky

side-saddle

sedět na koni bokem
obkročmo

side-by-side

vedle sebe
bok po boku

side by side

bok po boku
vedle sebe

of your

vaší
vašeho

flip side

pravý opak
protějšek n:

burn your bridges

spálit mosty
vzdát se šance na návrat

watch your step

dejte pozor

watch your language

mluv slušně

true side

lícní strana

sunny side up

volské oko (vejce) [fráz.]

side-necked turtles

skrytohlavé želvy n: pl. [zoo.]

side-glance

pohled stranou

side-effect

vedlejší účinek

side-car

přívěsný vozík

side-bracket

jednoramenný

side reservoir

boční nádrž [eko.]

side order

příloha [amer.]

side issue

vedlejší otázka

side erosion

boční eroze [eko.]

side dish

vedlejší chod

say what's on your mind

řekni, co máš na mysli

save your skin

zachráň si kuži

right-hand side

pravá strana

right side

líc

raise your spirits

zvednout náladu [idiom]

pesticide side-effect

vedlejší účinek pesticidu [eko.]

open-side

část hřiště na rugby

on your own

po tvém

on your deathbed

na tvé smrtelné posteli

on the side

na straně

on the crappy side

posraným navrch

on side

na straně

left-hand side

levá strana

hold your horses

kroť se!

face side

líc

enjoy your meal!

dobrou chuť

demand-side economics

ekonomie strany poptávky

demand side management.

poptávkově orientované řízení [eko.]

debit side

strana účtu "má dáti"

dark side

temná strana n:

curl your hair

šokovat tě

cross over to the other side

zemřít

credit side

strana účtu "dal"

competition on the supply side

konkurence na straně nabídky

competition on the demand side

konkurence na straně poptávky

change your mind

změnit váš názor

catch your eye

upoutat tvou pozornost n:

catch your death

silně se nachladit

cast your vote

volit ve volbách

carry your weight

odpracovat svůj díl

button your lip

nikomu nic neříkej

break your heart

zlomit ti srdce

blow your wad

utratit všechny peníze

bare your soul

mluvit o soukromí

back on your feet

uzdravení z nemoci

at your fingertips

připravený k použití

as plain as the nose on your face

velmi jasný

a thorn in my side

osoba dělající problémy

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena