Online slovník a překladač

Výsledek překladu on-line

Počet nalezených překladů: >100 (0.00254 s)

on-line

za běhu

on-line database

online databáze n:

on-line access

online přístup

line

dráha n:
lemovat v:
potrubí n:
trať n:
řada n:
přímka n: [mat.]
linka n:
linie n:
linkovat v:
čára n:
šikovat v:
rodokmen n:
kolej n:
branže n:
fronta n: [amer.]
hranice n:
šik n:
obrys n:
rys n:
sortiment n:
řádek n:
vlasec n:
trasa n:
tah n:
šňůra n:

line up

seřadit se v:
sestavit v:
seřadit v:
zorganizovat v:
řadit v:

line-up

sestava n:
nominace n:
seskupení n:
sestava hráčů

hot line

linka důvěry
přímá linka n:
horká linka n:

border line

hraniční čára
hranice
hraničící

power line

elektrovod n:
elektrické vedení n:

party line

společná přípojka [tech.]
skupinová přípojka [tech.]

off-line

mimo síť
nepřipojený na síť

hard line

nekompromisní adj:
tvrdá linie

firing line

první linie
palebná linie

draw a line

stanovit meze
udělat konec něčemu

credit line

úvěrový limit
hranice úvěru

assembly line

montážní linka n:
montážní pás

x-line

řádkový vodič n: [it.] 5 5

ventilation line

větrací potrubí n: [stav.]

tree line

hranice lesa n:

transmission line

přenosové vedení n: [el.]

solid line

plná čára n: [mat.]

snow line

hranice sněhu n:

red-line

rozžhavit v: [hovor.]

punch line

pointa n:

poverty-line

hranice chudoby [fin.]

poverty line

hranice chudoby [fin.]

picket line

řada demonstrantů

phone line

telefonní linka

perpendicular line

kolmice [fráz.]

parting line

dělicí rovina [tech.]

mobile line

mobilní potrubí [eko.]

main line

hlavní trať n: [žel.]

line printer

řádková tiskárna n:

line drawing

perokresba n:

laid line

žebrování n

isocost line

nákladová izočára (čára stejných nákladů) [eko.]

irrigation line

závlahová linka [eko.]

hypsometric line

hypsometrická čára [eko.]

hard-line

nekompromisní adj:

half-line

polopřímka n: [mat.]

front-line

přední linie

foul line

pomezní čára n:

flow line

čára průtoků (vody) [eko.]

flood line

zátopová čára [eko.]

fishing line

vlasec n:

finish line

cílová čára n:

drop a line

napsat pár řádků

dotted line

tečkovaná čára n:

contour line

vrstevnice n: [mat.]

command line

příkazový řádek [it.]

cash on the line

zaplatit vše v hotovosti

bottom line

konečný součet

base line

základní čára n:

bank line

břehová čára [eko.]

ass on the line

být zodpovědný za chybu

air-line

letecká linka

a line

čára n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena