Online slovník a překladač

Výsledek překladu on-line database

Počet nalezených překladů: >100 (0.00134 s)

on-line database

online databáze n:

line

vlasec n:
čára n:
linie n:
rodokmen n:
linkovat v:
dráha n:
lemovat v:
potrubí n:
linka n:
trať n:
řada n:
přímka n: [mat.]
tah n:
řádek n:
šňůra n:
šikovat v:
šik n:
kolej n:
branže n:
fronta n: [amer.]
hranice n:
obrys n:
trasa n:
sortiment n:
rys n:

line up

zorganizovat v:
seřadit se v:
řadit v:

hot line

linka důvěry
horká linka n:
přímá linka n:

power line

elektrovod n:
elektrické vedení n:

party line

skupinová přípojka [tech.]
společná přípojka [tech.]

off-line

nepřipojený na síť
mimo síť

line-up

sestava hráčů
seskupení n:

hard line

tvrdá linie
nekompromisní adj:

firing line

palebná linie
první linie

draw a line

udělat konec něčemu
stanovit meze

database

databázový
databáze

credit line

úvěrový limit
hranice úvěru

border line

hraniční čára
hranice

Global Resource Information Database

GRID Global Resource Information Database [eko.]
Global Resource Information Database GRID [eko.]

x-line

řádkový vodič n: [it.] 5 5

tree line

hranice lesa n:

transmission line

přenosové vedení n: [el.]

three-line

třířádkový adj:

supply line

přívodní potrubí [stav.]

straight line

přímka n: [mat.]

solid line

plná čára n: [mat.]

snow line

hranice sněhu n:

single-line

jednokolejný adj:

relational database

relační databáze n: [it.]

red-line

rozžhavit v: [hovor.]

punch line

pointa n:

poverty-line

hranice chudoby [fin.]

poverty line

hranice chudoby [fin.]

picket line

řada demonstrantů

phone line

telefonní linka

perpendicular line

kolmice [fráz.]

parting line

dělicí rovina [tech.]

on-line access

online přístup

on-line

za běhu

object-oriented database management system

řídící systém objektově orientované databáze n: [it.]

object-oriented database

objektově orientovaná databáze n: [it.]

mobile line

mobilní potrubí [eko.]

main line

hlavní trať n: [žel.]

line printer

řádková tiskárna n:

line drawing

perokresba n:

laid line

žebrování n

isocost line

nákladová izočára (čára stejných nákladů) [eko.]

hypsometric line

hypsometrická čára [eko.]

hard-line

nekompromisní adj:

half-line

polopřímka n: [mat.]

generic database

databáze všeobecných informací [eko.]

front-line

přední linie

foul line

pomezní čára n:

flow line

čára průtoků (vody) [eko.]

flood line

zátopová čára [eko.]

fishing line

vlasec n:

finish line

cílová čára n:

drop a line

napsat pár řádků

dotted line

tečkovaná čára n:

contour line

vrstevnice n: [mat.]

command line

příkazový řádek [it.]

cash on the line

zaplatit vše v hotovosti

bottom line

konečný součet

ass on the line

být zodpovědný za chybu

a line

čára n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena