Online slovník a překladač

Výsledek překladu on-site

Počet nalezených překladů: >100 (0.01714 s)

on-site

místní adj:

on-site risk

riziko 'on site' [eko.]

site

poloha
dějiště
internetová stránka n:
parcela n:
prostor n:
stanice n:
místo n:

on

na programu
u
na
při
v
ve

on-screen

televizní adj:
jsoucí na obrazovce
filmový adj:

on-off

přerušovaný adj:
spínač mající dvě pozice
zapnout-vypnout

lean on

opřít se o
opřít o
opírat se

keep on

setrvat v
zaměstnávat dále
zůstávat v:

hold on

vytrvat v:
přidržet v:
počkat v:

site of special scientific interest

site of special scientific interest SSSI [eko.]
SSSI site of special scientific interest [eko.]

on-stage

na scéně
jevištní adj:

on time

včas
přesně

on schedule

v termínu
ve lhůtě

on purpose

schválně
záměrně

on fire

hořící adj:
v ohni

on call

okamžitě
bez výpovědi

on approval

se souhlasem
na zkoušku

live on

přežívat v:
živit se v:

knock on

řetězový adj:
faul v rugby

hit on

narazit na n:
balit (někoho) v: [slang.]

waste disposal site

skládka odpadu [eko.]

waste bin site

stanoviště nádob na odpad [eko.]

pass on

předat v:

paid-on

záloha n:

pack on

nabalit v:

on-stream

pracovat efektivně přisl.

on-line

za běhu

on-duty

na stráži adj:

on-board

palubní adj:

on way

cestou

on vacation

na dovolené

on trial

na zkoušku

on side

na straně

on request

na žádost adv:

on relief

na podpoře

on probation

na zkoušku

on principle

ze zásady

on land

na zemi adv:

on it

na tom adv:

on hand

na ruce adj:

on foot

pěšky

on edge

na okraji [též přen.]

on earth

na Zemi adv:

on duty

ve službě

on drugs

na lécích

on demand

na požádání

on deck

na palubu

on business

za účelem

on board

na palubě

on air

při vysílání adv:

on Monday

v pondělí

off-site risk

riziko 'off site' [eko.]

lock on

sledovat radarem v:

lay on

nanášet v:

later on

později adv:

knock-on

řetězový adj:

jump on

vyskočit v:

insist on

trvat na

inform on

donášet

impinge on

narazit na

hook on

zaháknout v:

dumping site

skládka odpadu [eko.]

contaminated site sanitation

sanace staré zátěže [eko.]

contaminated site

stará zátěž (odpady) [eko.]

construction site

staveniště

caravan site

autokemping

camping site

autokemping

building site

staveniště

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena