Online slovník a překladač

Výsledek překladu on-stage

Počet nalezených překladů: >100 (0.00194 s)

on-stage

na scéně
jevištní adj:

stage

jevištní n:
podlaží n:
fáze n:
zastávka n:
uspořádat v:
úroveň n:
stupeň n:
dějiště n:
stadium n:
plošina n:
úsek n:
etapa n:
jeviště n:

on

u
na
při
na programu
v
ve

on-screen

televizní adj:
jsoucí na obrazovce
filmový adj:

on-off

přerušovaný adj:
spínač mající dvě pozice
zapnout-vypnout

keep on

zůstávat v:
zaměstnávat dále
setrvat v

stage manager

režisér n:
divadelní ředitel

set a stage for

připravit půdu pro
připravit podmínky pro

pass on

předat v:
postoupit v:

on time

přesně
včas

on schedule

ve lhůtě
v termínu

on purpose

schválně
záměrně

off-stage

za scénou
v zákulisí

looker-on

divák n:
přihlížející adj:

look on

přihlížet na
dívat se na

live on

přežívat v:
živit se v:

lean on

opřít se o
opírat se

knock on

řetězový adj:
faul v rugby

two-stage digestion

dvojstupňové vyhnívání (kanalizace) [eko.]

stage-manager

režisér n:

stage-coach

dostavník n:

stage whisper

hlasitý šepot

stage of erosion exposure

míra erozního ohrožení [eko.]

stage fright

tréma n:

stage door

vchod pro herce

single-stage separation

jednostupňová separace [eko.]

set a stage

připravit jeviště

pick on

dobírat si v:

paid-on

záloha n:

pack on

nabalit v:

output stage

výstupní stupeň n: [tech.]

on-stream

pracovat efektivně přisl.

on-site

místní adj:

on-line

za běhu

on-duty

na stráži adj:

on-board

palubní adj:

on way

cestou

on vacation

na dovolené

on trial

na zkoušku

on side

na straně

on request

na žádost adv:

on relief

na podpoře

on probation

na zkoušku

on principle

ze zásady

on land

na zemi adv:

on it

na tom adv:

on hand

na ruce adj:

on foot

pěšky

on fire

v ohni

on drugs

na lécích

on demand

na požádání

on deck

na palubu

on call

bez výpovědi

on Monday

v pondělí

multi-stage

vícestupňový adj:

lookers-on

přihlížející n: pl.

lock on

sledovat radarem v:

lay on

nanášet v:

later on

později adv:

knock-on

řetězový adj:

jump on

vyskočit v:

insist on

trvat na

inform on

donášet

all the world's a stage

svět je jeviště

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena