Online slovník a překladač

Výsledek překladu on-the-job training

Počet nalezených překladů: >100 (0.00298 s)

on-the-job training

školení při práci

job

práce
kšeft [hovor.]
zločin n:
úkol
zaměstnání
píchnutí n:
místo

training

školení
výcvik n:
kurz n:
vzdělávání n:
trénink n:
cvičení

on the whole

vcelku
celkem

on the spot

přímo na místě
na místě

on the right

vpravo
napravo

on the loose

neukázněný adj:
na volné noze

on the left

vlevo
nalevo

on the dot

absolutně přesně
na chlup přesně

job-sharing

sdílení pracovního místa více zaměstnanci
sdílení pracovního místa n:

cash on the barrelhead

placení v hotovosti
hotovost n:

be on the ball

být inteligentní
být na úrovni

Convention on the Conservation of Antarctic ***

Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]
CCAMLR Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]

whack job

šílenec n: [slang.]

training centre

učiliště

the lights are on

svítí se

tackle a job

vypořádat se s něčím

snow job

podfuk n:

rim job

olizování řiti

put on the water

postavit vodu

put on the light

rozsvítit v:

physical training

tělovýchova

pat on the back

poplácání po zádech

partial water-course training

dílčí úprava toku [eko.]

on top of the world

v sedmém nebi [fráz.]

on the way back

na zpáteční cestě

on the way

cestou

on the table

na stole

on the sly

pokradmu

on the side

na straně

on the same wavelength

na stejné vlnové délce

on the raggedy edge

na ostří nože [fráz.]

on the rag

mít krámy adj: [vulg.]

on the rack

ve stresu

on the other...

jednak... jednak...

on the other hand

zato

on the one hand...

jednak... jednak...

on the market

na trh

on the grounds that

s tím že

on the go

v pohybu

on the fly

průběžně, za provozu adv:

on the crappy side

posraným navrch

on the contrary

naopak

on the button

na chlp, presne

notice to leave job

výpověď

nose job

plastika nosu

manual training

rukodělná výuka

land a job

sehnat práci

job-share

sdílení pracovního místa n:

job lot

výprodejové zboží

job action

protest zaměstnanců

hand job

masturbace n: [slang.]

give a blow job

vykouřit ptáka [sex.]

declaration on the human environment

deklarace o životním prostředí lidí [eko.]

dead-end job

zaměstnání bez vyhlídek

competition on the supply side

konkurence na straně nabídky

competition on the demand side

konkurence na straně poptávky

clouds on the horizon

objevil se problém

cat on the beach

ryba na suchu [fráz.]

cash on the line

zaplatit vše v hotovosti

between the devil and the deep blue sea

v těžké pozici

beauty is in the eye of the beholder

každému se líbí něco jiného

be on the wing

vznášet se

be on the wax

přibývat [id.]

be on the vane

ubývat [id.]

be on the point of (+ gerundium)

chystat se (něco udělat)

back on the track

zpátky na stopě; správné cestě

ass on the line

být zodpovědný za chybu

as plain as the nose on your face

velmi jasný

a snow job

podvod n:

a lot on the ball

inteligentní adj:

a fly on the wall

chtít slyšet trávu růst

United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer

United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer [eko.]

United Nations Conference on the Human Environment

United Nations Conference on the Human Environment [eko.]

The King abnegated his power to the ministers

Král složil svoji moc ministrům

ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off

[zkr.]

Declaration on the Human Environment

Declaration on the Human Environment [eko.]

Convention on the Prevention of Marine Poluttion ***

Convention on the Prevention of Marine Pollution *** [eko.]

Convention on the Conservation of European Wildlife ***

Convention on the Conservation of European Wildlife *** [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena