Online slovník a překladač

Výsledek překladu once and future

Počet nalezených překladů: >100 (0.00233 s)

once and future

staronový adj:

future

nastávající adj:
budoucí čas
budoucnost n:
perspektiva n:
příští
budoucí adj:

at once

okamžitě
hned
rázem
najednou
ihned

once

jakmile (jednou) conj:
jedenkrát
kdysi
jednou

once more

ještě jednou
znovu
zase

nickel-and-dime

za pár facek [hov.]
šestákový
držgrešle [hov.]

give and take

kompromis n:
vzájemné ústupky
kompromisy

first and foremost

především
v první řadě
na prvém místě

open and shut

jednoznačný adj:
vyložený adj:

once upon a time

bylo nebylo
kdysi

odds and ends

maličkosti
drobnosti

nuts and bolts

zásadní informace n: pl.
praštěný a splašený

now and then

tu a tam
chvílemi

now and again

časem
chvílemi

give-and-take

kompromis n:
vzájemné ústupky

fore and aft

vpředu i vzadu
po celé lodi

down-and-out

ztroskotanec n:
zkrachovaný adj:

and stuff

a tak dále
a další věci

and

i conj:
a conj:

all at once

pojednou
najednou

pros and cons

důvody pro a proti

profit and loss

zisk a ztráta [zkr.] [fin.]

plant and equipment

budovy a zařízení n:

pitch-and-toss

hra s mincemi

pins and needles

mravenčení

pepper-and-salt

pepř a sůl n: [fyz.] [mat.] [tech.]

pen-and-ink

psaný perem

part and parcel

nedílná součást

park and ride

P+R parkoviště

open-and-shut

jednoznačný adj:

one and only

jediný

once-over

zběžný pohled

once in a blue moon

jednou za uherský rok [id.]

once again

ještě jednou

null and void

neplatný [práv.]

not once

nejednou

nip and tuck

nerozhodný

mom-and-pop

rodinný adj:

life-and-death

vitálně důležitý

ladies and gentlemen

dámy a pánové

kiss-and-tell

sdělovat intimnosti

here and there

místy

head and shoulders

hlava a ramena

hammer and tongs

vší silou

hammer and sickle

kladivo a srp

hale and hearty

zdravý jako buk

go and see

jít navštívit

future time

budoucí čas

future tense

budoucí čas

future perfect

předbudoucí čas

fun and games

vzrušení n:

free-and-easy

bezstarostný adj:

free-and-easiness

nevázanost

fox and hounds

hra na honěnou

ever and again

čas od času

efficiency and sustainability

efektivnost a udržitelnost [eko.]

efficiency and pollution

efektivnost a znečištění [eko.]

efficiency and fisheries

efektivnost rybolovu [eko.]

both... and

i... i

b and w

black and white [zkr.]

and/or

a/nebo

and how

hodně

and also

i conj:

R and R

rock and roll [zkr.]

R and D

výzkum a vývoj [zkr.]

Kit and Kaboodle

do poslední kapky [slang.]

Jekyll and Hyde

schizofrenik s jednou dobrou a jednou špatnou osobností n:

B and B

ubytovna se snídaní (Bed and breakfast) [zkr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena