Online slovník a překladač

Výsledek překladu once upon a time

Počet nalezených překladů: >100 (0.00114 s)

once upon a time

bylo nebylo
kdysi

time

takt n:
odměřit v:
lhůta n:
trvání n:
časovat v:
éra n:
načasovat v:
chvíle n:
epocha n:
termín
tempo
čas
doba

upon

na
nad
o
po
při
pozice

at once

hned
ihned
okamžitě
rázem
najednou

once

jednou
jakmile (jednou) conj:
jedenkrát
kdysi

upon my life

namouduši
čestné slovo
jako že žiji

once more

ještě jednou
znovu
zase

upon what score

z jakého důvodu
z jaké příčiny

save time

šetřit
ušetřit čas

prime time

hlavní vysílací čas
vysílaný v hlavním čase

over time

v průběhu času adv:
časem adv:

fall upon

přepadat
přepadnout

depend upon

být závislý na
záviset na

come upon

potkat (náhodou) [frsl.]
objevit (náhodou) [frsl.]

burst upon

vyšlehnutí n:
propuknutí n:

build upon

spoléhat se na
stavět na

bear upon

mít strpení s
souviset s

all at once

pojednou
najednou

upon the whole

vcelku

upon my word

na mou čest

upon his arrival

při jeho příchodu

time-bomb

časovaná puma

time, travel

čas, cesta [eko.]

time zone

časová zóna

time trial

časovka n:

time switch

spínač časový

time signal

časový signál

time sheet

pracovní výkaz

time out

oddechový čas

spare time

volný čas

space-time

časoprostor n:

small-time

druhořadý adj:

settling time

doba do ustálení [tech.]

set upon

napadnout v:

second time

podruhé

sampling time

perioda vzorkování [tech.]

residence time

doba zdržení (hydrosystém) [eko.]

real-time

skutečný čas n: [it.]

real time

skutečný čas n: [poč.]

put upon

pronásledovaný osudem v:

prime-time

vysílaný v hlavním čase

presume upon

nadužívat čeho [kniž.]

present time

přítomný čas

past time

minulý čas

part-time

na částečný úvazek adj:

one-time

bývalý

once-over

zběžný pohled

once in a blue moon

jednou za uherský rok [id.]

once and future

staronový adj:

once again

ještě jednou

not once

nejednou

look down upon

shlédnout v:

impress upon someone's mind

přivést na mysl [id.]

from time to time

občas

enter upon

ujmout se

encroach upon

zasahovat do

chance upon

narazit na

act upon

postupovat podle

Newcastle upon Tyne

město - Velká Británie n: [jmén.]

Kingston upon Hull

město - Velká Británie n: [jmén.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena