Online slovník a překladač

Výsledek překladu once-over

Počet nalezených překladů: >100 (0.00114 s)

once-over

zběžný pohled

turn over

přepnout program v televizi v:
odevzdat v:
uvažovat v:
převrátit v:
překlopit v:
obrátit v:
převrátit se

over

víc než
skončit
lomeno n: [mat.]
nad
po
přes
příliš

at once

hned
ihned
okamžitě
rázem
najednou

walk over

převést v:
přejít na druhou stranu v:
přecházet v:
neposlouchat v:

roll over

odložit platbu
prolongovat
převalit v:
převalit se v:

once

jakmile (jednou) conj:
jednou
kdysi
jedenkrát

make over

změnit v: [frsl.]
převést
předělat v: [frsl.]
postoupit v:

work over

vzít si do parády v:
přepracovat v:
podávat si v:

win over

získávat v:
získat v:
naklonit si v:

skin over

zarůst kůží
zahojit se
pokrýt se kůží

once more

zase
ještě jednou
znovu

send over

vysílat v:
posílat v:

pull over

přetáhnout v:
zajet v:

over time

v průběhu času adv:
časem adv:

once upon a time

kdysi
bylo nebylo

mull over

promýšlet v:
uvažovat v:

left over

zbytky n:
zbylý adj:

all at once

najednou
pojednou

zoom over

prolétnout, prosvištět (nad něčím nebo kolem něčeho) adv:

whip over

pelášit v:

watch over

hlídat v:

wash over

přeprat v:

warmed-over

ohřívaný adj:

voice-over

komentování n:

vault over

přeskočit v:

tip over

překlopit v:

tide over

překonat v:

tick over

chod na prázdno

throw over

nechat na holičkách

think over

uvážit v:

stay over

přenocovat v:

spill over

přeplnit v:

smooth over

urovnat v:

slip over

navléknout v:

roll-over

kutálet v:

ran over

přejel v:

pick over

přebrat v:

pass over

pominout

over-production

nadvýroba n:

over-large

příliš velký

over-full

přeplněný

over-filled

přeplněný

over-emotional

příliš citový

over-abundance

nadbytek n:

over there

tamhle

over here

sem

once in a blue moon

jednou za uherský rok [id.]

once and future

staronový adj:

once again

ještě jednou

not once

nejednou

move over

posunout se v:

mourn over

bědovat v:

moon (over)

toužit (po něčem) v:

make-over

větší úprava vzhledu člověka n:

look over

prohlédnout v:

left-over

zbytky n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena