Online slovník a překladač

Výsledek překladu one's own

Počet nalezených překladů: >100 (0.00225 s)

one's own

svoji (f sg/ma nom pl)

one

jediný adj:
jeden
jedno
jedna
jednička n:
jednotka n:
kdosi
někdo

one´s own

svůj
svoje (various cases)
svá (fem/neuter pl)
své (cases of)
vlastní

one by one

jeden po druhém
jeden za druhým
po jednom

own up

přiznat se k
doznat v:

one-way

nevratný adj:
jednosměrný

one-sided

jednostranný
nerovný

one-shot

neperiodický adj:
jednorázový adj:

one-man

individuální adj:
samostatný adj:

one shot

neperiodický adj:
jednorázový adj:

number one

číslo jedna
jednička

no one

nikdo pron:
ani jeden

waste one's time

zdržovat v:

twenty-one

dvacet jedna n:

thirty-one

třicet jedna n:

that one

tamto

sixty-one

šedesát jedna

paddle your own canoe

hleď si svého [fráz.]

own

vlastnit v:

one-upmanship

snaha trumfnout kolegy

one-track road

jedno-proudá silnice

one-track

specializovaný adj:

one-to-one

vzájemný adj:

one-time

bývalý

one-thousandth

jedna tisícina n:

one-third

jedna třetina n:

one-step

druh tance

one-sixth

jedna šestina n:

one-sidedness

jednostrannost n:

one-sidedly

jednostranně adv:

one-seventh

jedna sedmina n:

one-piece

jednodílný adj:

one-on-one

jeden na jednoho

one-off

jednorázový adj:

one-ninth

jedna devítina n:

one-millionth

jedna milióntina n:

one-liner

jednořádkový např. program

one-horse

malý a nedůležitý

one-half

polovina n:

one-eyed

jednooký adj:

one-dimensional

jednorozměrný adj:

one-click

na jedno kliknutí

one thousand

jeden tisíc n:

one set

jedny

one percent

jedno procento n:

one on one

jeden na jednoho

one more

ještě jeden

one hundred

jedno sto adj:

one cannot

nelze

one can

lze

one another

jeden druhého

on your own

po tvém

on their own

sami adj:

on my own

vlastní

on his own

sám adj:

on her own

sama adj:

of his own

sám adj:

of her own

sama adj:

not one´s own

nevlastní

no-one

nikdo

ninety-one

devadesát jedna

mind your own business!

hleď si svýho! [fráz.]

into one

v jedno

hold one's own

trvat na svém

forty-one

čtyřicet jedna n:

fifty-one

padesát jedna n:

every one

každý adj:

cut your own throat

být svým nejhorším nepřítelem

come into your own

nalézt svůj talent

catch one's breath

lapat po vzduchu

be out on his (her) own

nebýt ve své kůži v:

any one

kdokoliv

after one's own heart

podle něčího gusta [id.]

accord of one's own

dobrovolně adj:

a tall one

silný alkohol

a short one

sklenka whisky

a game one

nekompromisní hráč

Number One

první důstojník [nám.]

A one

nejvyšší kvality

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena