Online slovník a překladač

Výsledek překladu one after another

Počet nalezených překladů: >100 (0.00226 s)

one after another

jeden za druhým adv:

one

jednotka n:
jeden
někdo
jediný adj:
jedno
jednička n:
kdosi
jedna

after

potom
za
pak n:
poté
později
po té co
po

another

ještě
další
druhý
jeden
ještě jeden
jiný

after all

konec konců
vždyť
nakonec
přece
přece jen

one´s own

vlastní
své (cases of)
svá (fem/neuter pl)
svoje (various cases)

one by one

po jednom
jeden za druhým
jeden po druhém

look after

postarat se o (acc)
pečovat o (acc)
starat se o (acc)

go after

pronásledovat v:
usilovat o
jít po

after-effect

důsledek n:
dodatečný
následný efekt

sought-after

vyhledávaný adj:
žádoucí adj:

run after

honit se za
utíkat za

one shot

neperiodický adj:
jednorázový adj:

lust after

toužit po
bažit v:

looking after

dohlížejcí na
hlídající

greedy (after)

chtivý (něčeho) adj:
lačný (něčeho) adj:

come after

přijít po
následovat v:

be after

hledat v:
mít za lubem v:

another way

jinudy
jinak

another time

někdy jindy
jindy

after-image

následný obraz
přetrvávající vjem

after hours

po úředních hodinách adv:
přesčas adv:

twenty-one

dvacet jedna n:

thirty-one

třicet jedna n:

that one

tamto

take after

vyvést se po v:

sought after

vyhledávaný adj:

sixty-one

šedesát jedna

quest after

pátrat po

one-to-one

vzájemný adj:

one-on-one

jeden na jednoho

one-eyed

jednooký adj:

one set

jedny

one percent

jedno procento n:

one on one

jeden na jednoho

one more

ještě jeden

one hundred

jedno sto adj:

one cannot

nelze

one can

lze

one another

jeden druhého

get after

napadnout [amer.]

for one reason or another

z toho či onoho důvodu [id.]

day after tomorrow

pozítří

by another name

neboli

ask after

zeptat se na koho [id.]

another's

jiného

another nail in your coffin

další cigareta n:

another kind of

jiný

after-treatment

doléčování n:

after-school

mimoškolní adj:

after-effects

následky

after the lapse of a century

po uplynutí století n:

after one's own heart

podle něčího gusta [id.]

a after

poté co

A one

nejvyšší kvality

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena