Online slovník a překladač

Výsledek překladu one and only

Počet nalezených překladů: >100 (0.002 s)

one and only

jediný

only

jen
jenomže
teprve
jenže

jediný adj:
pouze
jenom

one

kdosi
jednička n:
někdo
jedna
jediný adj:
jednotka n:
jedno
jeden

one´s own

svoje (various cases)
svá (fem/neuter pl)
své (cases of)
vlastní
svůj

one by one

jeden za druhým
jeden po druhém
po jednom

in name only

zdánlivě adj:
rádoby adv:
jenom jako adv:

one-way

nevratný adj:
jednosměrný

one-sided

jednostranný
nerovný

one-shot

neperiodický adj:
jednorázový adj:

one-man

individuální adj:
samostatný adj:

number one

jednička
číslo jedna

not only

nejenom
nejen

no one

nikdo pron:
ani jeden

if only

kdyby tak
kéž

twenty-one

dvacet jedna n:

thirty-one

třicet jedna n:

the only

jediný

the one and alone

ten a žádný jiný [fráz.]

that one

tamto

sixty-one

šedesát jedna

read-only memory

paměť pouze pro čtení

only thing

jediné adj:

only at that time

teprve

only a

pouhý

one-upmanship

snaha trumfnout kolegy

one-track

specializovaný adj:

one-to-one

vzájemný adj:

one-time

bývalý

one-thousandth

jedna tisícina n:

one-third

jedna třetina n:

one-step

druh tance

one-sixth

jedna šestina n:

one-sidedness

jednostrannost n:

one-sidedly

jednostranně adv:

one-seventh

jedna sedmina n:

one-piece

jednodílný adj:

one-on-one

jeden na jednoho

one-off

jednorázový adj:

one-ninth

jedna devítina n:

one-millionth

jedna milióntina n:

one-liner

jednořádkový např. program

one-horse

malý a nedůležitý

one-half

polovina n:

one-eyed

jednooký adj:

one-dimensional

jednorozměrný adj:

one-click

na jedno kliknutí

one shot

neperiodický adj:

one set

jedny

one on one

jeden na jednoho

one more

ještě jeden

one hundred

jedno sto adj:

one cannot

nelze

one can

lze

one another

jeden druhého

no-one

nikdo

ninety-one

devadesát jedna

into one

v jedno

heat-only boiler station

teplárna n:

forty-one

čtyřicet jedna n:

fifty-one

padesát jedna n:

every one

každý adj:

erasable programmable read-only memory

mazatelné programovatelná paměť pouze pro čtení n:

beauty is only skin deep

nesuď lidi podle vzhledu

any one

kdokoliv

a tall one

silný alkohol

a short one

sklenka whisky

a hundred and one

sto a jeden adj:

a game one

nekompromisní hráč

Number One

první důstojník [nám.]

A one

nejvyšší kvality

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena