Online slovník a překladač

Výsledek překladu one another

Počet nalezených překladů: >100 (0.00111 s)

one another

jeden druhého

one

jedno
jednotka n:
jeden
jedna
jednička n:
kdosi
někdo
jediný adj:

another

ještě jeden
ještě
jeden
druhý
další
jiný

one´s own

svá (fem/neuter pl)
svoje (various cases)
svůj
vlastní
své (cases of)

one by one

po jednom
jeden za druhým
jeden po druhém

one-way

nevratný adj:
jednosměrný

one-sided

nerovný
jednostranný

one-shot

neperiodický adj:
jednorázový adj:

one-man

samostatný adj:
individuální adj:

one shot

neperiodický adj:
jednorázový adj:

number one

jednička
číslo jedna

no one

ani jeden
nikdo pron:

catch one's breath

lapat po vzduchu
popadat dech

another way

jinak
jinudy

another time

někdy jindy
jindy

twenty-one

dvacet jedna n:

thirty-one

třicet jedna n:

that one

tamto

sixty-one

šedesát jedna

one-upmanship

snaha trumfnout kolegy

one-track

specializovaný adj:

one-to-one

vzájemný adj:

one-time

bývalý

one-thousandth

jedna tisícina n:

one-third

jedna třetina n:

one-step

druh tance

one-sixth

jedna šestina n:

one-sidedness

jednostrannost n:

one-sidedly

jednostranně adv:

one-seventh

jedna sedmina n:

one-piece

jednodílný adj:

one-on-one

jeden na jednoho

one-off

jednorázový adj:

one-ninth

jedna devítina n:

one-millionth

jedna milióntina n:

one-liner

jednořádkový např. program

one-horse

malý a nedůležitý

one-half

polovina n:

one-eyed

jednooký adj:

one-dimensional

jednorozměrný adj:

one-click

na jedno kliknutí

one's own

svoji (f sg/ma nom pl)

one thousand

jeden tisíc n:

one set

jedny

one percent

jedno procento n:

one on one

jeden na jednoho

one more

ještě jeden

one hundred

jedno sto adj:

one cannot

nelze

one can

lze

one after another

jeden za druhým adv:

no-one

nikdo

ninety-one

devadesát jedna

into one

v jedno

forty-one

čtyřicet jedna n:

for one reason or another

z toho či onoho důvodu [id.]

fifty-one

padesát jedna n:

every one

každý adj:

drag one's feet

loudat se

cool one's heels

tvrdnout někde

confess one's sins

vyzpovídat v:

by another name

neboli

break one's back

moci se přetrhnout

any one

kdokoliv

another's

jiného

another nail in your coffin

další cigareta n:

another kind of

jiný

a tall one

silný alkohol

a short one

sklenka whisky

a game one

nekompromisní hráč

Number One

první důstojník [nám.]

A one

nejvyšší kvality

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena