Online slovník a překladač

Výsledek překladu one can

Počet nalezených překladů: >100 (0.03842 s)

one can

lze

one cannot

nelze

can

mohu
zadek n: [vulg.] [slang.] [žert.] [amer.]
konzerva n:
umět v:
moci v:
plechovka n:
konzervovat v: [amer.] [hovor.]
dovede
může
moct
kanystr
umím
konev n:

one

kdosi
jednotka n:
jedno
jednička n:
jedna
jeden
jediný adj:
někdo

you can

umíš
můžete
můžeš

one by one

jeden po druhém
jeden za druhým
po jednom

watering can

konev n:
konev na zalévání n:

they can

můžou
mohou

one´s own

vlastní
svoje (various cases)

one shot

neperiodický adj:
jednorázový adj:

i can

umím
dovedu

can´t

nemůže
nedovedu v:

can't stand

nesnášet v:
nenávidět v:

can't

nemohu v:
neumím

before you can say Jack Robinson

než bys řekl popel
velmi rychle

all-you-can-eat

druh restaurace kam si zákazník zaplatí vstup a má všechno jídlo i pití zdarma n:
samooblužná restaurace n:

I can

můžu
mohu

you can´t

nemůžeš

you can't

nemůžete

you can not

nemůžete

we can not

nemůžeme

we can

můžeme v:

twenty-one

dvacet jedna n:

tin can

plechovka n:

thirty-one

třicet jedna n:

that one

tamto

so quiet you can hear a pin drop

tak ticho, že je možné slyšet dopad jehly na zem

quicker than you can say Jack Robinson

rychleji nežli stačíš říci Jack Robinson

one-way

jednosměrný

one-to-one

vzájemný adj:

one-on-one

jeden na jednoho

one-click

na jedno kliknutí

one's own

svoji (f sg/ma nom pl)

one thousand

jeden tisíc n:

one set

jedny

one percent

jedno procento n:

one on one

jeden na jednoho

one hundred

jedno sto adj:

i can't

neumím

garbage can

nádoba na odpadky n:

course you can

samozřejmě že to zvládneš

carry the can

mít zodpovědnost n:

can-opener

otvírák na konzervy

can-do

horlivý adj:

can't see for looking

být unaven hledáním

can't remember diddly-squat

nepamatovat si ani hovno [fráze] (slang)

can't put my hands on it

nevím kde to je

can't put my finger on it

nemohu si vzpomenout

can't make head nor tail of something

nenacházet smysl [fráz.]

can't help

nemoci zabránit

can't have it both ways

nutnost zvolit jen jednu možnost n:

can't believe my eyes

nevěřit vlastním očím

can't believe my ears

nevěřit vlastním uším

can opener

otvírák na konzervy

can of worms

starý problém

can of food

konzerva n:

can it

přestaň s tím

can help it

moci něčemu zabránit

can I help you?

prosím?

bite off more than you can chew

ukousnout příliš velké sousto

beggars can't be choosers

darovanému koni na zuby nekoukej

ICBI (I Can't Believe It)

Nemůžu tomu věřit [zkr.]

I can't afford a new car.

Nemohu si dovolit nové auto.

I can keep you updated

budu vás informovat [fráz.]

Can I help you?

Mohu vám pomoci?

A one

nejvyšší kvality

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena