Online slovník a překladač

Výsledek překladu one hundred

Počet nalezených překladů: >100 (0.0012 s)

one hundred

jedno sto adj:

one

jedna
jedno
jednička n:
jediný adj:
kdosi
někdo
jeden
jednotka n:

one´s own

své (cases of)
svoje (various cases)
svá (fem/neuter pl)
vlastní
svůj

one by one

jeden za druhým
po jednom
jeden po druhém

one-way

jednosměrný
nevratný adj:

one-sided

nerovný
jednostranný

one-shot

neperiodický adj:
jednorázový adj:

one-man

samostatný adj:
individuální adj:

one shot

jednorázový adj:
neperiodický adj:

number one

jednička
číslo jedna

no one

ani jeden
nikdo pron:

hundred-crown note

stovka
stokoruna

hundred

sto
stovka n:

two-hundred crown note

dvoustovka

two hundred

dvě stě

twenty-one

dvacet jedna n:

three hundred

tři sta

thirty-one

třicet jedna n:

that one

tamto

sixty-one

šedesát jedna

six hundred

šest set

seven hundred

sedm set

one-way traffic

jednosměrný provoz

one-upmanship

snaha trumfnout kolegy

one-track

specializovaný adj:

one-to-one

vzájemný adj:

one-time

bývalý

one-thousandth

jedna tisícina n:

one-third

jedna třetina n:

one-step

druh tance

one-sixth

jedna šestina n:

one-sidedness

jednostrannost n:

one-sidedly

jednostranně adv:

one-seventh

jedna sedmina n:

one-piece

jednodílný adj:

one-on-one

jeden na jednoho

one-off

jednorázový adj:

one-ninth

jedna devítina n:

one-millionth

jedna milióntina n:

one-liner

jednořádkový např. program

one-horse

malý a nedůležitý

one-half

polovina n:

one-eyed

jednooký adj:

one-dimensional

jednorozměrný adj:

one-click

na jedno kliknutí

one's own

svoji (f sg/ma nom pl)

one thousand

jeden tisíc n:

one set

jedny

one percent

jedno procento n:

one on one

jeden na jednoho

one more

ještě jeden

one cannot

nelze

one can

lze

one another

jeden druhého

number hundred

stovka

no-one

nikdo

ninety-one

devadesát jedna

nine hundred

devět set

long hundred

sto dvacet n:

into one

v jedno

four hundred

čtyři sta

forty-one

čtyřicet jedna n:

five-hundred crown note

pětistovka

five hundred

pět set

fifty-one

padesát jedna n:

every one

každý adj:

eight hundred

osm set

bat five hundred

vyhrát polovinu soutěží

any one

kdokoliv

a tall one

silný alkohol

a short one

sklenka whisky

a hundred times

stokrát

a hundred thousand

sto tisíc

a hundred and one

sto a jeden adj:

a hundred

sto, stovka adj:

a game one

nekompromisní hráč

Number One

první důstojník [nám.]

A one

nejvyšší kvality

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena