Online slovník a překladač

Výsledek překladu one pair of

Počet nalezených překladů: >100 (0.00301 s)

one pair of

jedny

one

kdosi
jednička n:
jednotka n:
jediný adj:
jedno
jedna
jeden
někdo

one´s own

svoje (various cases)
svá (fem/neuter pl)
své (cases of)
vlastní
svůj

pair

člen Sněmovny lordů n:
dvojice n:
párový adj:
pár n:

pair off

dohodit v:
spárovat v:
dát dohromady v:

one by one

po jednom
jeden za druhým
jeden po druhém

one-way

nevratný adj:
jednosměrný

one-sided

nerovný
jednostranný

one-shot

neperiodický adj:
jednorázový adj:

one-man

individuální adj:
samostatný adj:

one shot

jednorázový adj:
neperiodický adj:

number one

jednička
číslo jedna

no one

ani jeden
nikdo pron:

twisted pair

kroucená dvojlinka n:

twenty-one

dvacet jedna n:

that one

tamto

sixty-one

šedesát jedna

put one in mind of

připomínat v:

pair up

vytvořit dvojici v:

pair of tweezers

pinzeta n:

pair of scissors

nůžky n:

pair of pliers

kleště n:

one-upmanship

snaha trumfnout kolegy

one-track

specializovaný adj:

one-to-one

vzájemný adj:

one-time

bývalý

one-thousandth

jedna tisícina n:

one-third

jedna třetina n:

one-step

druh tance

one-sixth

jedna šestina n:

one-sidedness

jednostrannost n:

one-sidedly

jednostranně adv:

one-seventh

jedna sedmina n:

one-piece

jednodílný adj:

one-on-one

jeden na jednoho

one-off

jednorázový adj:

one-ninth

jedna devítina n:

one-millionth

jedna milióntina n:

one-liner

jednořádkový např. program

one-horse

malý a nedůležitý

one-half

polovina n:

one-eyed

jednooký adj:

one-dimensional

jednorozměrný adj:

one-click

na jedno kliknutí

one's own

svoji (f sg/ma nom pl)

one thousand

jeden tisíc n:

one set

jedny

one percent

jedno procento n:

one on one

jeden na jednoho

one of the boys

jeden z chlapců

one more

ještě jeden

one hundred

jedno sto adj:

one cannot

nelze

one can

lze

one another

jeden druhého

no-one

nikdo

ninety-one

devadesát jedna

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

into one

v jedno

forty-one

čtyřicet jedna n:

fifty-one

padesát jedna n:

every one

každý adj:

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dotted-pair

tečka-dvojice n:

au pair

pomocnice v domácnosti n:

any one

kdokoliv

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

accord of one's own

dobrovolně adj:

a short one

sklenka whisky

a game one

nekompromisní hráč

a fresh pair of eyes

čtenář neznající knihu

Number One

první důstojník [nám.]

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

A one

nejvyšší kvality

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena