Online slovník a překladač

Výsledek překladu one percent

Počet nalezených překladů: >100 (0.00221 s)

one percent

jedno procento n:

one

jeden
jediný adj:
jednotka n:
někdo
kdosi
jednička n:
jedno
jedna

one´s own

své (cases of)
svoje (various cases)
svá (fem/neuter pl)
vlastní
svůj

one by one

jeden po druhém
jeden za druhým
po jednom

one-way

nevratný adj:
jednosměrný

one-sided

jednostranný
nerovný

one-shot

neperiodický adj:
jednorázový adj:

one-man

samostatný adj:
individuální adj:

one shot

jednorázový adj:
neperiodický adj:

number one

jednička
číslo jedna

no one

ani jeden
nikdo pron:

drag one's feet

loudat se
dělat cavyky

catch one's breath

popadat dech
lapat po vzduchu

under one's win

pod ochranné křídla [fráz.]

twenty-one

dvacet jedna n:

thirty-one

třicet jedna n:

that one

tamto

sixty-one

šedesát jedna

shake one´s head

zakroutit hlavou

quarter past one

čtvrt na dvě

pull one's leg

tahat někoho za nos, balamutit někoho [fráz.]

percent sign

procento n:

percent

procento n:

one-way street

jednosměrná ulice n:

one-upmanship

snaha trumfnout kolegy

one-track road

jedno-proudá silnice

one-track

specializovaný adj:

one-to-one

vzájemný adj:

one-time

bývalý

one-thousandth

jedna tisícina n:

one-third

jedna třetina n:

one-step

druh tance

one-sixth

jedna šestina n:

one-sidedness

jednostrannost n:

one-sidedly

jednostranně adv:

one-seventh

jedna sedmina n:

one-piece

jednodílný adj:

one-on-one

jeden na jednoho

one-off

jednorázový adj:

one-ninth

jedna devítina n:

one-millionth

jedna milióntina n:

one-liner

jednořádkový např. program

one-horse

malý a nedůležitý

one-half

polovina n:

one-eyed

jednooký adj:

one-dimensional

jednorozměrný adj:

one-click

na jedno kliknutí

one's own

svoji (f sg/ma nom pl)

one thousand

jeden tisíc n:

one set

jedny

one on one

jeden na jednoho

one more

ještě jeden

one hundred

jedno sto adj:

one cannot

nelze

one can

lze

one another

jeden druhého

no-one

nikdo

ninety-one

devadesát jedna

into one

v jedno

forty-one

čtyřicet jedna n:

fifty-one

padesát jedna n:

feather one's nest

namastit si kapsu

every one

každý adj:

eat one´s fill

najíst se

drag one's heels

dát si načas

do one´s best

vynasnažit se

cool one's heels

tvrdnout někde

confess one's sins

vyzpovídat v:

break one's back

moci se přetrhnout

at one time

někdy

any one

kdokoliv

above one's means

nad poměry [id.]

a tall one

silný alkohol

a short one

sklenka whisky

a hundred and one

sto a jeden adj:

a game one

nekompromisní hráč

Number One

první důstojník [nám.]

A one

nejvyšší kvality

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena