Online slovník a překladač

Výsledek překladu one shot

Počet nalezených překladů: >100 (0.00781 s)

one shot

neperiodický adj:
jednorázový adj:

shot

trefa
úder
shoot/shot/shot v: [neprav.]
rána
snímek n:
kulka
dostřel
injekce n:
výstřel

one

jednička n:
jediný adj:
jedno
jedna
někdo
jeden
kdosi
jednotka n:

one´s own

své (cases of)
svá (fem/neuter pl)
svoje (various cases)
vlastní
svůj

one by one

jeden po druhém
jeden za druhým
po jednom

pot-shot

výstřel zblízka n:
výstřel bez míření n:

one-way

jednosměrný
nevratný adj:

one-sided

jednostranný
nerovný

one-shot

jednorázový adj:
neperiodický adj:

one-man

individuální adj:
samostatný adj:

no one

nikdo pron:
ani jeden

long shot

snímek z dálky
nepravděpodobný úspěch

big shot

hlavoun
eso n:

twenty-one

dvacet jedna n:

thirty-one

třicet jedna n:

that one

tamto

sixty-one

šedesát jedna

shot-put

vrh koulí

shot to death

zastřelený adj:

shot putter

koulař

shot put

vrh koulí

shot dead

zastřelený adj:

pot shot

výstřel zblízka n:

one-upmanship

snaha trumfnout kolegy

one-track

specializovaný adj:

one-to-one

vzájemný adj:

one-time

bývalý

one-thousandth

jedna tisícina n:

one-third

jedna třetina n:

one-step

druh tance

one-sixth

jedna šestina n:

one-sidedness

jednostrannost n:

one-sidedly

jednostranně adv:

one-shot sampling

jednorázový odběr vzorku(vody) [eko.]

one-seventh

jedna sedmina n:

one-piece

jednodílný adj:

one-on-one

jeden na jednoho

one-off

jednorázový adj:

one-ninth

jedna devítina n:

one-millionth

jedna milióntina n:

one-liner

jednořádkový např. program

one-horse

malý a nedůležitý

one-half

polovina n:

one-eyed

jednooký adj:

one-dimensional

jednorozměrný adj:

one-click

na jedno kliknutí

one's own

svoji (f sg/ma nom pl)

one thousand

jeden tisíc n:

one set

jedny

one percent

jedno procento n:

one on one

jeden na jednoho

one more

ještě jeden

one hundred

jedno sto adj:

one cannot

nelze

one can

lze

number one

číslo jedna

no-one

nikdo

mug shot

policejní fotografie zločince

jump shot

hod z výskoku v basketbalu

have a shot at

pokusit se o

fifty-one

padesát jedna n:

blank shot

výstřel naslepo

at a shot

naráz idiom

any one

kdokoliv

a shot in the dark

střela od boku

a shot in the arm

povzbuzení [slang.]

a long shot

malá šance na výhru

a big shot

papaláš n:

Number One

první důstojník [nám.]

A one

nejvyšší kvality

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena