Online slovník a překladač

Výsledek překladu one-eyed

Počet nalezených překladů: >100 (0.00219 s)

one-eyed

jednooký adj:

one

jednotka n:
jednička n:
někdo
kdosi
jedno
jedna
jeden
jediný adj:

one´s own

své (cases of)
svá (fem/neuter pl)
svoje (various cases)
svůj
vlastní

one by one

jeden po druhém
jeden za druhým
po jednom

open-eyed

bdělý adj:
s otevřenýma očima n:

one-way

jednosměrný
nevratný adj:

one-sided

nerovný
jednostranný

one-shot

jednorázový adj:
neperiodický adj:

one-man

individuální adj:
samostatný adj:

one shot

jednorázový adj:
neperiodický adj:

hollow-eyed

vpadlých očí
s vpadlýma očima n:

hawk-eyed

se sokolíma očima adj:
bystrozraký adj:

green-eyed

závistivý adj:
žárlivý adj:

eyed

mající určité oči
sledovaný adj:

wild-eyed

divoce vypadající adj:

wide-eyed

naivní adj:

twenty-one

dvacet jedna n:

thirty-one

třicet jedna n:

that one

tamto

starry-eyed

mající růžové brýle

sloe-eyed

šikmooký adj:

sixty-one

šedesát jedna

sharp-eyed

bystrozraký adj:

pie-eyed

opilý adj:

one-upmanship

snaha trumfnout kolegy

one-track

specializovaný adj:

one-to-one

vzájemný adj:

one-time

bývalý

one-thousandth

jedna tisícina n:

one-third

jedna třetina n:

one-step

druh tance

one-sixth

jedna šestina n:

one-sidedness

jednostrannost n:

one-sidedly

jednostranně adv:

one-seventh

jedna sedmina n:

one-piece

jednodílný adj:

one-on-one

jeden na jednoho

one-off

jednorázový adj:

one-ninth

jedna devítina n:

one-millionth

jedna milióntina n:

one-liner

jednořádkový např. program

one-horse

malý a nedůležitý

one-half

polovina n:

one-dimensional

jednorozměrný adj:

one-click

na jedno kliknutí

one's own

svoji (f sg/ma nom pl)

one thousand

jeden tisíc n:

one set

jedny

one percent

jedno procento n:

one on one

jeden na jednoho

one more

ještě jeden

one hundred

jedno sto adj:

one cannot

nelze

one can

lze

one another

jeden druhého

no-one

nikdo

ninety-one

devadesát jedna

lynx-eyed

mající zrak jako rys

goggle-eyed

mající vyvalené oči

glassy-eyed

mající skleněné oko

forty-one

čtyřicet jedna n:

every one

každý adj:

eagle-eyed

bystrozraký adj: [přen.]

dry-eyed

neplačící adj:

dewy-eyed

naivně důvěřivý

cross-eyed

šilhavý adj:

cock-eyed

absurdní adj:

clear-eyed

bystrozraký adj:

bug-eyed

mající vypoulené oči

bright-eyed and bushy-tailed

plný života n:

boss-eyed

šilhavý adj:

blue-eyed

modrooký adj:

bleary-eyed

uslzený adj:

blear-eyed

uslzený adj:

any one

kdokoliv

almond-eyed

mající mandlové oči

A one

nejvyšší kvality

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena