Online slovník a překladač

Výsledek překladu one-liner

Počet nalezených překladů: >100 (0.00116 s)

one-liner

jednořádkový např. program

one

jeden
jednotka n:
jediný adj:
někdo
jedna
jedno
jednička n:
kdosi

one´s own

svoje (various cases)
svá (fem/neuter pl)
své (cases of)
vlastní
svůj

one by one

jeden za druhým
po jednom
jeden po druhém

liner

podložka n:
parník n:
vložka n:

one-way

nevratný adj:
jednosměrný

one-sided

jednostranný
nerovný

one-shot

neperiodický adj:
jednorázový adj:

one-man

samostatný adj:
individuální adj:

one shot

jednorázový adj:
neperiodický adj:

number one

jednička
číslo jedna

no one

ani jeden
nikdo pron:

drag one's feet

dělat cavyky
loudat se

catch one's breath

lapat po vzduchu
popadat dech

under one's win

pod ochranné křídla [fráz.]

twenty-one

dvacet jedna n:

thirty-one

třicet jedna n:

that one

tamto

tell one's story

vypovídat v:

sixty-one

šedesát jedna

shake one´s head

zakroutit hlavou

one-upmanship

snaha trumfnout kolegy

one-track

specializovaný adj:

one-to-one

vzájemný adj:

one-time

bývalý

one-thousandth

jedna tisícina n:

one-third

jedna třetina n:

one-step

druh tance

one-sixth

jedna šestina n:

one-sidedness

jednostrannost n:

one-sidedly

jednostranně adv:

one-shot sampling

jednorázový odběr vzorku(vody) [eko.]

one-seventh

jedna sedmina n:

one-piece

jednodílný adj:

one-on-one

jeden na jednoho

one-off

jednorázový adj:

one-ninth

jedna devítina n:

one-millionth

jedna milióntina n:

one-horse

malý a nedůležitý

one-half

polovina n:

one-eyed

jednooký adj:

one-dimensional

jednorozměrný adj:

one-click

na jedno kliknutí

one's own

svoji (f sg/ma nom pl)

one thousand

jeden tisíc n:

one set

jedny

one percent

jedno procento n:

one on one

jeden na jednoho

one more

ještě jeden

one hundred

jedno sto adj:

one cannot

nelze

one can

lze

one another

jeden druhého

no-one

nikdo

ninety-one

devadesát jedna

into one

v jedno

hard-liner

zastánce tvrdé linie

forty-one

čtyřicet jedna n:

finish one's studies

vystudovat v:

find one's bearings

zorientovat se

fifty-one

padesát jedna n:

feather one's nest

namastit si kapsu

every one

každý adj:

eat one´s fill

najíst se

drag one's heels

dát si načas

do one´s best

vynasnažit se

confess one's sins

vyzpovídat v:

break one's back

moci se přetrhnout

at one time

někdy

any one

kdokoliv

a tall one

silný alkohol

a short one

sklenka whisky

a hundred and one

sto a jeden adj:

a game one

nekompromisní hráč

Number One

první důstojník [nám.]

A one

nejvyšší kvality

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena