Online slovník a překladač

Výsledek překladu one-piece

Počet nalezených překladů: >100 (0.00216 s)

one-piece

jednodílný adj:

one

jednotka n:
kdosi
jediný adj:
jeden
jedno
jednička n:
někdo
jedna

one´s own

svoje (various cases)
svá (fem/neuter pl)
své (cases of)
vlastní
svůj

one by one

jeden za druhým
po jednom
jeden po druhém

say my piece

říci si svoje [idiom]
sehrát svou roli [idiom]

piece of homework

domácí úloha
domácí úkol

piece

kousek n:
kus n:

one-sided

nerovný
jednostranný

one-shot

neperiodický adj:
jednorázový adj:

one-man

samostatný adj:
individuální adj:

one shot

neperiodický adj:
jednorázový adj:

a piece of the action

podíl na kořisti
podíl na zisku

whole piece

celek n:

two-piece

dvoudílný adj:

twenty-one

dvacet jedna n:

three-piece

třídílný adj:

thirty-one

třicet jedna n:

that one

tamto

sixty-one

šedesát jedna

shaped piece

tvarovka n:

set piece

volné kopy [sport.]

piece of the action

podíl

piece of string

špagát

piece of news

zpráva

piece of luggage

zavazadlo

piece of knowledge

poznatek

piece of information

údaj

piece of flattery

lichotka

piece of baggage

zavazadlo

piece goods

kusové zboží

one-to-one

vzájemný adj:

one-third

jedna třetina n:

one-step

druh tance

one-sixth

jedna šestina n:

one-sidedness

jednostrannost n:

one-sidedly

jednostranně adv:

one-seventh

jedna sedmina n:

one-on-one

jeden na jednoho

one-off

jednorázový adj:

one-ninth

jedna devítina n:

one-millionth

jedna milióntina n:

one-liner

jednořádkový např. program

one-horse

malý a nedůležitý

one-half

polovina n:

one-eyed

jednooký adj:

one-dimensional

jednorozměrný adj:

one-click

na jedno kliknutí

one's own

svoji (f sg/ma nom pl)

one thousand

jeden tisíc n:

one set

jedny

one percent

jedno procento n:

one on one

jeden na jednoho

one more

ještě jeden

one hundred

jedno sto adj:

one cannot

nelze

one can

lze

one another

jeden druhého

number one

číslo jedna

no-one

nikdo

no one

nikdo pron:

ninety-one

devadesát jedna

knee piece

koleno n: [tech.]

into one

v jedno

give someone a piece of mind

říct někomu něco (negativního) od srdce [fráz.]

forty-one

čtyřicet jedna n:

forged piece

výkovek

fifty-one

padesát jedna n:

every one

každý adj:

any one

kdokoliv

all of a piece

v jednom kuseJK

a tall one

silný alkohol

a short one

sklenka whisky

a piece of piss

lehký úkol

a piece of news

novinářská zpráva

a piece of my mind

mnou udělená kritika n:

a piece of cake

lehký úkol

a game one

nekompromisní hráč

Number One

první důstojník [nám.]

A one

nejvyšší kvality

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena