Online slovník a překladač

Výsledek překladu one-shot sampling

Počet nalezených překladů: >100 (0.00114 s)

one-shot sampling

jednorázový odběr vzorku(vody) [eko.]

shot

rána
shoot/shot/shot v: [neprav.]
úder
injekce n:
dostřel
výstřel
kulka
snímek n:
trefa

one

jediný adj:
někdo
kdosi
jednotka n:
jednička n:
jedno
jeden
jedna

sampling

vzorkování (vody) n: [eko.]
vzorkovací adj:
vzorkující adj:
odběr vzorku (vody) n: [eko.]
vzorkování n:

one´s own

svoje (various cases)
svá (fem/neuter pl)
své (cases of)
vlastní

one by one

po jednom
jeden za druhým
jeden po druhém

sampling rate

vzorkovací frekvence
vzorkovací kmitočet

pot-shot

výstřel bez míření n:
výstřel zblízka n:

one-way

nevratný adj:
jednosměrný

one-shot

neperiodický adj:
jednorázový adj:

one-man

individuální adj:
samostatný adj:

one shot

neperiodický adj:
jednorázový adj:

long shot

nepravděpodobný úspěch
snímek z dálky

big shot

eso n:
hlavoun

zone sampling

zonační odběr vzorku (vody) [eko.]

twenty-one

dvacet jedna n:

thirty-one

třicet jedna n:

that one

tamto

sixty-one

šedesát jedna

single sampling

jednorázový odběr vzorku (vody) [eko.]

shot-put

vrh koulí

shot to death

zastřelený adj:

shot putter

koulař

shot put

vrh koulí

shot dead

zastřelený adj:

series sampling

řadový odběr vzorku (vody) [eko.]

sampling time

perioda vzorkování [tech.]

sampling frequency

vzorkovací frekvence [fyz.] [it.]

regional sampling

územní odběr vzorků (vody) [eko.]

regime sampling

režimový odběr vzorku (vody) [eko.]

pot shot

výstřel zblízka n:

one-upmanship

snaha trumfnout kolegy

one-track

specializovaný adj:

one-to-one

vzájemný adj:

one-time

bývalý

one-thousandth

jedna tisícina n:

one-sided

jednostranný

one-seventh

jedna sedmina n:

one-piece

jednodílný adj:

one-on-one

jeden na jednoho

one-off

jednorázový adj:

one-ninth

jedna devítina n:

one-millionth

jedna milióntina n:

one-liner

jednořádkový např. program

one-horse

malý a nedůležitý

one-half

polovina n:

one-eyed

jednooký adj:

one-dimensional

jednorozměrný adj:

one-click

na jedno kliknutí

one's own

svoji (f sg/ma nom pl)

one thousand

jeden tisíc n:

one set

jedny

one percent

jedno procento n:

one on one

jeden na jednoho

mug shot

policejní fotografie zločince

jump shot

hod z výskoku v basketbalu

instantaneous sampling

okamžitý odběr vzorku (vody) [eko.]

have a shot at

pokusit se o

chronologic sampling

časový odběr vzorku (vody) [eko.]

blank shot

výstřel naslepo

bias, sampling frame

zkreslení, způsob výběru vzorku [eko.]

at a shot

naráz idiom

a shot in the dark

střela od boku

a shot in the arm

povzbuzení [slang.]

a long shot

malá šance na výhru

a big shot

papaláš n:

Number One

první důstojník [nám.]

A one

nejvyšší kvality

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena