Online slovník a překladač

Výsledek překladu one-sixth

Počet nalezených překladů: >100 (0.00111 s)

one-sixth

jedna šestina n:

one

jediný adj:
kdosi
jednička n:
jedno
jedna
jeden
jednotka n:
někdo

one´s own

svoje (various cases)
svá (fem/neuter pl)
své (cases of)
vlastní
svůj

one by one

jeden za druhým
jeden po druhém
po jednom

sixth

sexta n:
šestý

one-way traffic

jednosměrný provoz
jednosměrný provoz

one-way

nevratný adj:
jednosměrný

one-sided

nerovný
jednostranný

one-shot

neperiodický adj:
jednorázový adj:

one-man

individuální adj:
samostatný adj:

one shot

jednorázový adj:
neperiodický adj:

number one

jednička
číslo jedna

no one

nikdo pron:
ani jeden

waste one's time

zdržovat v:

under one's win

pod ochranné křídla [fráz.]

twenty-sixth

dvacátý šestý

twenty-one

dvacet jedna n:

thirty-one

třicet jedna n:

that one

tamto

tell one's story

vypovídat v:

sixty-one

šedesát jedna

sixth-former

dítě jdoucí do první třídy

sixth sense

šestý smysl

shake one´s head

zakroutit hlavou

quarter past one

čtvrt na dvě

pull one's leg

tahat někoho za nos, balamutit někoho [fráz.]

overspend one's budget

přečerpaný rozpočet [eko.]

one-way trade

jednostranný obchod [eko.]

one-way street

jednosměrná ulice n:

one-way road

jednosměrná komunikace

one-upmanship

snaha trumfnout kolegy

one-track vehicle

jednostopé vozidlo

one-track road

jedno-proudá silnice

one-track

specializovaný adj:

one-to-one

vzájemný adj:

one-time

bývalý

one-thousandth

jedna tisícina n:

one-third

jedna třetina n:

one-step

druh tance

one-sidedness

jednostrannost n:

one-sidedly

jednostranně adv:

one-shot sampling

jednorázový odběr vzorku(vody) [eko.]

one-seventh

jedna sedmina n:

one-piece

jednodílný adj:

one-on-one

jeden na jednoho

one-off

jednorázový adj:

one-ninth

jedna devítina n:

one-millionth

jedna milióntina n:

one-liner

jednořádkový např. program

one-horse

malý a nedůležitý

one-half

polovina n:

one-eyed

jednooký adj:

one-dimensional

jednorozměrný adj:

one-click

na jedno kliknutí

one's own

svoji (f sg/ma nom pl)

one thousand

jeden tisíc n:

one set

jedny

one percent

jedno procento n:

one on one

jeden na jednoho

one more

ještě jeden

one hundred

jedno sto adj:

one cannot

nelze

one can

lze

one another

jeden druhého

no-one

nikdo

ninety-one

devadesát jedna

into one

v jedno

forty-one

čtyřicet jedna n:

finish one's studies

vystudovat v:

fifty-one

padesát jedna n:

every one

každý adj:

any one

kdokoliv

a tall one

silný alkohol

a short one

sklenka whisky

a hundred and one

sto a jeden adj:

a game one

nekompromisní hráč

Number One

první důstojník [nám.]

A one

nejvyšší kvality

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena