Online slovník a překladač

Výsledek překladu one-step

Počet nalezených překladů: >100 (0.00224 s)

one-step

druh tance

one

někdo
kdosi
jediný adj:
jedno
jednička n:
jedna
jeden
jednotka n:

one´s own

svoje (various cases)
svá (fem/neuter pl)
své (cases of)
vlastní
svůj

step up

urychlit v:
zvýšit v:
vystupňovat v:

step over

přestupovat
přestoupit
překračovat překračuje

step in

vložit se v:
zakročit v:
vstoupit

one by one

jeden po druhém
jeden za druhým
po jednom

step up to

přikročit v:
přistoupit

step out

vystoupit
vystupovat

step

stepovat v:
krok n:

one-way

nevratný adj:
jednosměrný

one-sided

jednostranný
nerovný

one-shot

neperiodický adj:
jednorázový adj:

one-man

samostatný adj:
individuální adj:

one shot

jednorázový adj:
neperiodický adj:

no one

nikdo pron:
ani jeden

watch your step

dejte pozor

unit step function

jednotková funkce [tech.]

two-step

druh tance

twenty-one

dvacet jedna n:

twelve-step

dvanáctikrokový, dvanáctifázový adj:

thirty-one

třicet jedna n:

that one

tamto

step-up converter

DC spínaný měnič n: [tech.]

step-ladder

štafle

step-by-step

krok za krokem

step-

nevlastní

step response

přechodová charakteristika

step on

šlápnout v:

step down

odstoupit v:

step by step

postupně

step aside

odstoupit v:

sixty-one

šedesát jedna

one-upmanship

snaha trumfnout kolegy

one-track

specializovaný adj:

one-to-one

vzájemný adj:

one-time

bývalý

one-thousandth

jedna tisícina n:

one-third

jedna třetina n:

one-sixth

jedna šestina n:

one-sidedness

jednostrannost n:

one-sidedly

jednostranně adv:

one-seventh

jedna sedmina n:

one-piece

jednodílný adj:

one-on-one

jeden na jednoho

one-off

jednorázový adj:

one-ninth

jedna devítina n:

one-millionth

jedna milióntina n:

one-liner

jednořádkový např. program

one-horse

malý a nedůležitý

one-half

polovina n:

one-eyed

jednooký adj:

one-dimensional

jednorozměrný adj:

one-click

na jedno kliknutí

one's own

svoji (f sg/ma nom pl)

one thousand

jeden tisíc n:

one set

jedny

one percent

jedno procento n:

one on one

jeden na jednoho

one more

ještě jeden

one hundred

jedno sto adj:

number one

číslo jedna

no-one

nikdo

in step

ve fázi

half-step

půltón n:

half step

půltón n:

goose-step

pochodovat bez ohýbání kolen

goose step

parádní krok n:

any one

kdokoliv

Step out

jít na rande

Number One

první důstojník [nám.]

A one

nejvyšší kvality

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena