Online slovník a překladač

Výsledek překladu one-third

Počet nalezených překladů: >100 (0.00233 s)

one-third

jedna třetina n:

one

jeden
jedna
jedno
kdosi
jednotka n:
někdo
jediný adj:
jednička n:

one´s own

svoje (various cases)
své (cases of)
vlastní
svůj
svá (fem/neuter pl)

third party

někdo třetí
třetí osoba n:
třetí strana [eko.]
třetí (nezaujatá) strana [eko.]

third class

třetí třídy
turistická třída n:
třetí třída n:

one by one

jeden za druhým
po jednom
jeden po druhém

third degree

brutální zacházení n:
třetí stupeň

third

třetina n:
třetí

one-way

jednosměrný
nevratný adj:

one-sided

nerovný
jednostranný

one-shot

jednorázový adj:
neperiodický adj:

one-man

individuální adj:
samostatný adj:

one shot

neperiodický adj:
jednorázový adj:

number one

číslo jedna
jednička

no one

ani jeden
nikdo pron:

under one's win

pod ochranné křídla [fráz.]

twenty-third

dvacátý třetí

twenty-one

dvacet jedna n:

thirty-one

třicet jedna n:

third-rate

méněcenný

third-party

někdo třetí

third-class

turistická třída n:

third period

třetí třetina

third floor

třetí patro

that one

tamto

sixty-one

šedesát jedna

one-way traffic

jednosměrný provoz

one-way road

jednosměrná komunikace

one-upmanship

snaha trumfnout kolegy

one-track

specializovaný adj:

one-to-one

vzájemný adj:

one-time

bývalý

one-thousandth

jedna tisícina n:

one-step

druh tance

one-sixth

jedna šestina n:

one-sidedness

jednostrannost n:

one-sidedly

jednostranně adv:

one-seventh

jedna sedmina n:

one-piece

jednodílný adj:

one-on-one

jeden na jednoho

one-off

jednorázový adj:

one-ninth

jedna devítina n:

one-millionth

jedna milióntina n:

one-liner

jednořádkový např. program

one-horse

malý a nedůležitý

one-half

polovina n:

one-eyed

jednooký adj:

one-dimensional

jednorozměrný adj:

one-click

na jedno kliknutí

one's own

svoji (f sg/ma nom pl)

one thousand

jeden tisíc n:

one set

jedny

one percent

jedno procento n:

one on one

jeden na jednoho

one more

ještě jeden

one hundred

jedno sto adj:

one cannot

nelze

one can

lze

one another

jeden druhého

no-one

nikdo

ninety-one

devadesát jedna

into one

v jedno

forty-one

čtyřicet jedna n:

fifty-third

padesátý třetí

fifty-one

padesát jedna n:

every one

každý adj:

any one

kdokoliv

a tall one

silný alkohol

a short one

sklenka whisky

a game one

nekompromisní hráč

Third World

třetí svět [eko.]

Number One

první důstojník [nám.]

A one

nejvyšší kvality

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena