Online slovník a překladač

Výsledek překladu one-time

Počet nalezených překladů: >100 (0.00233 s)

one-time

bývalý

one

jednotka n:
jeden
jedno
jednička n:
kdosi
někdo
jediný adj:
jedna

one´s own

vlastní
své (cases of)
svá (fem/neuter pl)
svoje (various cases)
svůj

one by one

jeden za druhým
jeden po druhém
po jednom

one-way

jednosměrný
nevratný adj:

one-sided

jednostranný
nerovný

one-shot

neperiodický adj:
jednorázový adj:

one-man

samostatný adj:
individuální adj:

one shot

neperiodický adj:
jednorázový adj:

number one

číslo jedna
jednička

no one

ani jeden
nikdo pron:

waste one's time

zdržovat v:

twenty-one

dvacet jedna n:

thirty-one

třicet jedna n:

that one

tamto

tell one's story

vypovídat v:

sixty-one

šedesát jedna

quarter past one

čtvrt na dvě

pull one's leg

tahat někoho za nos, balamutit někoho [fráz.]

overspend one's budget

přečerpaný rozpočet [eko.]

one-upmanship

snaha trumfnout kolegy

one-track

specializovaný adj:

one-to-one

vzájemný adj:

one-thousandth

jedna tisícina n:

one-third

jedna třetina n:

one-step

druh tance

one-sixth

jedna šestina n:

one-sidedness

jednostrannost n:

one-sidedly

jednostranně adv:

one-shot sampling

jednorázový odběr vzorku(vody) [eko.]

one-seventh

jedna sedmina n:

one-piece

jednodílný adj:

one-on-one

jeden na jednoho

one-off

jednorázový adj:

one-ninth

jedna devítina n:

one-millionth

jedna milióntina n:

one-liner

jednořádkový např. program

one-horse

malý a nedůležitý

one-half

polovina n:

one-eyed

jednooký adj:

one-dimensional

jednorozměrný adj:

one-click

na jedno kliknutí

one's own

svoji (f sg/ma nom pl)

one thousand

jeden tisíc n:

one set

jedny

one percent

jedno procento n:

one pair of

jedny

one on one

jeden na jednoho

one more

ještě jeden

one hundred

jedno sto adj:

one cannot

nelze

one can

lze

one at a time

jeden po druhém

one another

jeden druhého

one and only

jediný

one after another

jeden za druhým adv:

no-one

nikdo

ninety-one

devadesát jedna

lose one's temper

ztratit trpělivost n:

last but one

předposlední

kick one's heels

muset čekat

keep one's ground

neustoupit v:

keep one's distance

nepřibližovat se

into one

v jedno

hole-in-one

golfový zásah napoprvé

hold one's own

trvat na svém

hold one's ground

neustoupit v:

hedge one's bets

nechat si otevřená zadní vrátka [id.]

from time to time

občas

forty-one

čtyřicet jedna n:

fifty-one

padesát jedna n:

every one

každý adj:

confess one's sins

vyzpovídat v:

at one time

někdy

any one

kdokoliv

a tall one

silný alkohol

a short one

sklenka whisky

a game one

nekompromisní hráč

Number One

první důstojník [nám.]

A one

nejvyšší kvality

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena