Online slovník a překladač

Výsledek překladu one-to-one

Počet nalezených překladů: >100 (0.00273 s)

one-to-one

vzájemný adj:

one

kdosi
někdo
jedna
jednička n:
jediný adj:
jednotka n:
jedno
jeden

one´s own

vlastní
své (cases of)
svůj
svá (fem/neuter pl)
svoje (various cases)

one by one

jeden po druhém
jeden za druhým
po jednom

one-way

nevratný adj:
jednosměrný

one-sided

nerovný
jednostranný

one-shot

neperiodický adj:
jednorázový adj:

one-man

individuální adj:
samostatný adj:

one shot

neperiodický adj:
jednorázový adj:

number one

číslo jedna
jednička

no one

ani jeden
nikdo pron:

drag one's feet

dělat cavyky
loudat se

twenty-one

dvacet jedna n:

thirty-one

třicet jedna n:

that one

tamto

sixty-one

šedesát jedna

shake one´s head

zakroutit hlavou

pull one's leg

tahat někoho za nos, balamutit někoho [fráz.]

overspend one's budget

přečerpaný rozpočet [eko.]

one-way traffic

jednosměrný provoz

one-upmanship

snaha trumfnout kolegy

one-track

specializovaný adj:

one-time

bývalý

one-thousandth

jedna tisícina n:

one-third

jedna třetina n:

one-step

druh tance

one-sixth

jedna šestina n:

one-sidedness

jednostrannost n:

one-sidedly

jednostranně adv:

one-seventh

jedna sedmina n:

one-piece

jednodílný adj:

one-on-one

jeden na jednoho

one-off

jednorázový adj:

one-ninth

jedna devítina n:

one-millionth

jedna milióntina n:

one-liner

jednořádkový např. program

one-horse

malý a nedůležitý

one-half

polovina n:

one-eyed

jednooký adj:

one-dimensional

jednorozměrný adj:

one-click

na jedno kliknutí

one's own

svoji (f sg/ma nom pl)

one thousand

jeden tisíc n:

one set

jedny

one percent

jedno procento n:

one on one

jeden na jednoho

one more

ještě jeden

one hundred

jedno sto adj:

one cannot

nelze

one can

lze

one another

jeden druhého

no-one

nikdo

ninety-one

devadesát jedna

kick one's heels

muset čekat

keep one's ground

neustoupit v:

keep one's distance

nepřibližovat se

into one

v jedno

go one better

přetrumfnout v:

get one's lumps

dostat co proto

from day one

od prvního dne

forty-one

čtyřicet jedna n:

find one's bearings

zorientovat se

fifty-one

padesát jedna n:

feather one's nest

namastit si kapsu

every one

každý adj:

eat one´s fill

najíst se

drag one's heels

dát si načas

do one´s best

vynasnažit se

cool one's heels

tvrdnout někde

confess one's sins

vyzpovídat v:

catch one's breath

popadat dech

break one's back

moci se přetrhnout

back to square one

začít znovu od nuly

any one

kdokoliv

a tall one

silný alkohol

a short one

sklenka whisky

a game one

nekompromisní hráč

Number One

první důstojník [nám.]

A one

nejvyšší kvality

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena