Online slovník a překladač

Výsledek překladu one-track road

Počet nalezených překladů: >100 (0.00227 s)

one-track road

jedno-proudá silnice

one

jediný adj:
někdo
kdosi
jednotka n:
jedna
jeden
jedno
jednička n:

track

dráha
kolej
stopovat
sledovat
trať
atletické závody n:
koleje

in-road

zásah
vpád
nájezd
zasahování

road

cesta
silniční
silnice

one´s own

vlastní
svůj
svá (fem/neuter pl)

one by one

jeden po druhém
po jednom
jeden za druhým

zigzag road

serpentina
klikatá cesta

track records

absolvovaná zaměstnání
podnikatelská historie

road to hell is paved with good intentions

plno řečí, ale skutek utekl [idiom.]
cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly [idiom.]

road junction

rozcestí
křižovatka

one-man

individuální adj:
samostatný adj:

one shot

neperiodický adj:
jednorázový adj:

middle-of-the-road

obyčejný adj:
středový adj:

high road

dálnice n:
hlavní silnice

twenty-one

dvacet jedna n:

track-and-field

atletický adj:

track suit

tepláky

track down

vypátrat [id.]

track and field

atletický adj:

toll road

silnice s mýtem

thirty-one

třicet jedna n:

that one

tamto

sound track

zvukový záznam

sixty-one

šedesát jedna

road map

silniční mapa n:

road gait

prodloužený klus n:

road apple

koňský trus n: [idiom.]

one-way road

jednosměrná komunikace

one-way

jednosměrný

one-upmanship

snaha trumfnout kolegy

one-track vehicle

jednostopé vozidlo

one-track

specializovaný adj:

one-to-one

vzájemný adj:

one-time

bývalý

one-thousandth

jedna tisícina n:

one-third

jedna třetina n:

one-step

druh tance

one-sixth

jedna šestina n:

one-seventh

jedna sedmina n:

one-piece

jednodílný adj:

one-on-one

jeden na jednoho

one-off

jednorázový adj:

one-ninth

jedna devítina n:

one-millionth

jedna milióntina n:

one-liner

jednořádkový např. program

one-horse

malý a nedůležitý

one-half

polovina n:

one-eyed

jednooký adj:

one-dimensional

jednorozměrný adj:

one-click

na jedno kliknutí

one's own

svoji (f sg/ma nom pl)

one thousand

jeden tisíc n:

one set

jedny

one percent

jedno procento n:

one on one

jeden na jednoho

one more

ještě jeden

off-road

terénní adj:

multi-track

vícestopý adj:

main road

silnice n:

lose track

sejít ze stopy

keep track of

sledovat v:

icy road

náledí

hit the road

vyrazit na cestu

half-track

polopásové vozidlo

half track

polopásové vozidlo

cinder-track

škvárová dráha

cinder track

škvárová dráha

back on the track

zpátky na stopě; správné cestě

A one

nejvyšší kvality

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena