Online slovník a překladač

Výsledek překladu one-track vehicle

Počet nalezených překladů: >100 (0.01239 s)

one-track vehicle

jednostopé vozidlo

one

jediný adj:
někdo
jednička n:
jedno
jedna
jeden
jednotka n:
kdosi

track

trať
koleje
dráha
sledovat
stopovat
kolej
atletické závody n:

one´s own

svá (fem/neuter pl)
svoje (various cases)
své (cases of)
svůj
vlastní

vehicle

prostředek
vozidlo n:
vozu
vůz n:

one by one

po jednom
jeden po druhém
jeden za druhým

track records

podnikatelská historie
absolvovaná zaměstnání

recreational vehicle

rekreačí vozidlo
obytný automobil

one-way

jednosměrný
nevratný adj:

one-sided

jednostranný
nerovný

one-shot

neperiodický adj:
jednorázový adj:

one-man

samostatný adj:
individuální adj:

one shot

neperiodický adj:
jednorázový adj:

vehicle wiring

elektrická instalace vozidla

twenty-one

dvacet jedna n:

track-and-field

atletický adj:

track suit

tepláky

track down

vypátrat [id.]

track and field

atletický adj:

thirty-one

třicet jedna n:

that one

tamto

sound track

zvukový záznam

sixty-one

šedesát jedna

one-upmanship

snaha trumfnout kolegy

one-track road

jedno-proudá silnice

one-track

specializovaný adj:

one-to-one

vzájemný adj:

one-time

bývalý

one-thousandth

jedna tisícina n:

one-third

jedna třetina n:

one-step

druh tance

one-sixth

jedna šestina n:

one-sidedness

jednostrannost n:

one-sidedly

jednostranně adv:

one-seventh

jedna sedmina n:

one-piece

jednodílný adj:

one-on-one

jeden na jednoho

one-off

jednorázový adj:

one-ninth

jedna devítina n:

one-millionth

jedna milióntina n:

one-liner

jednořádkový např. program

one-horse

malý a nedůležitý

one-half

polovina n:

one-eyed

jednooký adj:

one-dimensional

jednorozměrný adj:

one-click

na jedno kliknutí

one's own

svoji (f sg/ma nom pl)

one thousand

jeden tisíc n:

one set

jedny

one percent

jedno procento n:

one on one

jeden na jednoho

one more

ještě jeden

one hundred

jedno sto adj:

one cannot

nelze

one can

lze

number one

číslo jedna

no-one

nikdo

multi-track

vícestopý adj:

motor vehicle

motorové vozidlo

lose track

sejít ze stopy

keep track of

sledovat v:

half-track

polopásové vozidlo

half track

polopásové vozidlo

cinder-track

škvárová dráha

cinder track

škvárová dráha

bias, payment vehicle

zkreslení, způsob placení [eko.]

back on the track

zpátky na stopě; správné cestě

armoured vehicle

obrněné vozidlo

all-terrain vehicle

terénní vozidlo [zkr.]

Number One

první důstojník [nám.]

A one

nejvyšší kvality

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena