Online slovník a překladač

Výsledek překladu one-way

Počet nalezených překladů: >100 (0.00224 s)

one-way

nevratný adj:
jednosměrný

one-way traffic

jednosměrný provoz
jednosměrný provoz

one-way trade

jednostranný obchod [eko.]

one-way street

jednosměrná ulice n:

one-way road

jednosměrná komunikace

way

metoda n:
dráha n:
způsob n:
silnice n:
cesta n:
směr n:
postup n:
ohled n:
zřetel

out-of-the-way

zvláštní adj:
neobvyklý adj:
zapadlý adj:
odlehlý adj:
bizarní adj:
zastrčený adj:

give way

podlomit se
uvolnit v:
ustoupit v:
prasknout v:
povolit v:
zřítit se

one

někdo
jednička n:
jediný adj:
jednotka n:
jedna

right of way

právo v jízdě
právo průchodu
právo průjezdu
přednost v jízdě

no way

nikterak
v žádném případě [přen.]
nijak
nikudy

under way

v provozu
v pohybu
v činnosti

this way

takto
takhle
tudy

rub the wrong way

rozhněvat v:
otravovat [fráz.]
třít proti srsti

one by one

jeden za druhým
jeden po druhém
po jednom

by the way

jinak adv:
k tomu [amer.]
mimochodem

way out

podivný adj:
východisko n:

that way

tudy
tamtudy

over the way

nad poměry
přes ulici

make way

uvolnit cestu
razit cestu

in no way

nikterak
nijak

another way

jinak
jinudy

a way with words

schopnost povídat
povídavost n:

which way

kudy

what way

kudy

way-out

podivný adj:

way to go

správný směr n:

way of life

životní cesta n:

two-way

obousměrný adj:

three-way

třísměrný adj:

some way

někudy

pave the way

razit cestu

part-way

v půli cesty adv:

other way round

opačně

one-to-one

vzájemný adj:

one-on-one

jeden na jednoho

one on one

jeden na jednoho

on way

cestou

on the way back

na zpáteční cestě

on the way

cestou

multi-way

mnohosměrný adj:

make your way

udělat to po svém

make way through

prodírat se v:

lose one's way

zabloudit

look the other way

dívat se jinam

in a way

způsobem

in a friendly way/manner

přátelsky

in a family way

jako doma n:

in a childlike way

dětsky

give way to

propadat v:

be in the way

překážet

all the way to Egery and back

cesta oklikou

Milky Way

Mléčná dráha n: [astr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena