Online slovník a překladač

Výsledek překladu one-way road

Počet nalezených překladů: >100 (0.00232 s)

one-way road

jednosměrná komunikace

way

silnice n:
cesta n:
metoda n:
dráha n:
ohled n:
postup n:
směr n:
zřetel
způsob n:

give way

zřítit se
povolit v:
prasknout v:
ustoupit v:
uvolnit v:
podlomit se

no way

nikterak
v žádném případě [přen.]
nijak
nikudy

in-road

zasahování
zásah
vpád
nájezd

under way

v pohybu
v provozu
v činnosti

this way

takhle
takto
tudy

road

cesta
silniční
silnice

one by one

po jednom
jeden za druhým
jeden po druhém

by the way

jinak adv:
mimochodem
k tomu [amer.]

zigzag road

klikatá cesta
serpentina

way out

východisko n:
podivný adj:

that way

tamtudy
tudy

road to hell is paved with good intentions

plno řečí, ale skutek utekl [idiom.]
cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly [idiom.]

road junction

rozcestí
křižovatka

over the way

přes ulici
nad poměry

one-way traffic

jednosměrný provoz
jednosměrný provoz

one-way

nevratný adj:
jednosměrný

middle-of-the-road

středový adj:
obyčejný adj:

make way

razit cestu
uvolnit cestu

high road

hlavní silnice
dálnice n:

another way

jinak
jinudy

a way with words

povídavost n:
schopnost povídat

which way

kudy

what way

kudy

way-out

podivný adj:

way to go

správný směr n:

way of life

životní cesta n:

two-way

obousměrný adj:

toll road

silnice s mýtem

three-way

třísměrný adj:

some way

někudy

road map

silniční mapa n:

road gait

prodloužený klus n:

road apple

koňský trus n: [idiom.]

pave the way

razit cestu

part-way

v půli cesty adv:

other way round

opačně

one-way trade

jednostranný obchod [eko.]

one-way street

jednosměrná ulice n:

one-track road

jedno-proudá silnice

one-to-one

vzájemný adj:

one-on-one

jeden na jednoho

one on one

jeden na jednoho

on way

cestou

on the way

cestou

off-road

terénní adj:

multi-way

mnohosměrný adj:

make your way

udělat to po svém

make way through

prodírat se v:

main road

silnice n:

lose one's way

zabloudit

in no way

nikterak

in a way

způsobem

in a childlike way

dětsky

icy road

náledí

hit the road

vyrazit na cestu

Milky Way

Mléčná dráha n: [astr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena