Online slovník a překladač

Výsledek překladu one-way street

Počet nalezených překladů: >100 (0.00172 s)

one-way street

jednosměrná ulice n:

way

způsob n:
zřetel
směr n:
postup n:
metoda n:
cesta n:
dráha n:
silnice n:
ohled n:

give way

zřítit se
podlomit se
povolit v:
prasknout v:
ustoupit v:
uvolnit v:

right of way

právo průchodu
právo průjezdu
právo v jízdě
přednost v jízdě

no way

nikudy
nijak
v žádném případě [přen.]
nikterak

under way

v provozu
v pohybu
v činnosti

this way

tudy
takto
takhle

street

pouliční
ulice
ulička

one by one

jeden po druhém
jeden za druhým
po jednom

by the way

k tomu [amer.]
mimochodem
jinak adv:

way out

podivný adj:
východisko n:

that way

tudy
tamtudy

over the way

přes ulici
nad poměry

out-of-the-way

zastrčený adj:
odlehlý adj:

one-way traffic

jednosměrný provoz
jednosměrný provoz

one-way

jednosměrný
nevratný adj:

make way

razit cestu
uvolnit cestu

in no way

nikterak
nijak

another way

jinudy
jinak

a way with words

schopnost povídat
povídavost n:

which way

kudy

what way

kudy

way-out

podivný adj:

way to go

správný směr n:

way of life

životní cesta n:

two-way

obousměrný adj:

three-way

třísměrný adj:

street-car

elektrika n:

street garbage

uliční smetky [eko.]

some way

někudy

smaller street

ulička

rub the wrong way

třít proti srsti

pave the way

razit cestu

part-way

v půli cesty adv:

other way round

opačně

one-way trade

jednostranný obchod [eko.]

one-way road

jednosměrná komunikace

one-to-one

vzájemný adj:

one-on-one

jeden na jednoho

one on one

jeden na jednoho

on way

cestou

on the way back

na zpáteční cestě

on the way

cestou

multi-way

mnohosměrný adj:

man in the street

prostý člověk

make your way

udělat to po svém

make way through

prodírat se v:

main street

hlavní třída

lose one's way

zabloudit

in a way

způsobem

in a friendly way/manner

přátelsky

in a family way

jako doma n:

in a childlike way

dětsky

high-street

hlavní třída n:

high street

hlavní třída n:

give way to

propadat v:

be in the way

překážet

back street

zadní nebo vedlejší ulička n:

along the street

po ulici

Wall Street

Wall Street n: [jmén.]

Milky Way

Mléčná dráha n: [astr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena