Online slovník a překladač

Výsledek překladu one-way trade

Počet nalezených překladů: >100 (0.00239 s)

one-way trade

jednostranný obchod [eko.]

way

dráha n:
metoda n:
silnice n:
cesta n:
způsob n:
ohled n:
zřetel
směr n:
postup n:

give way

zřítit se
povolit v:
prasknout v:
ustoupit v:
uvolnit v:
podlomit se

trade

obchodovat [eko.]
pasát n:
živnostenský adj:
obchod

no way

nikudy
nijak
v žádném případě [přen.]
nikterak

under way

v pohybu
v provozu
v činnosti

trade discount

rabat n:
obchodní srážka (sleva) [eko.]
obchodní rabat

this way

takto
tudy
takhle

one by one

jeden za druhým
jeden po druhém
po jednom

way out

podivný adj:
východisko n:

trade secret

obchodní tajemství n:
výrobní tajemství n:

trade name

jméno výrobku
název výrobku

trade journal

podnikový časopis
obchodní katalog

that way

tudy
tamtudy

one-way traffic

jednosměrný provoz
jednosměrný provoz

one-way

jednosměrný
nevratný adj:

make way

uvolnit cestu
razit cestu

another way

jinak
jinudy

which way

kudy

what way

kudy

way-out

podivný adj:

two-way

obousměrný adj:

trade-off

substituční vztah

trade wind

pasát

trade unions

odbory pl.

trade unionist

odborář

trade surplus

obchodní přebytek [eko.]

trade statistics

obchodní statistika

trade price

obchodní cena [eko.]

trade loss

obchodní ztráta [eko.]

trade in

dát na protiúčet

trade gap

obchodní deficit [eko.]

trade fair

obchodní veletrh [eko.]

trade deficit

obchodní deficit /deficit obchodní bilance/ [eko.]

trade cycle

obchodní cyklus [eko.]

trade credit

obchodní úvěr [eko.]

trade bill

obchodní účet [eko.]

trade barriers

obchodní bariéry [eko.]

trade barrier

obchodní bariéra

trade balance (balance of trade)

obchodní bilance (rovnováha) [eko.]

trade balance

obchodní bilance

trade association

obchodní sdružení [eko.]

trade agreement

obchodní smlouva [eko.]

three-way

třísměrný adj:

some way

někudy

slave trade

otrokářství n:

rag trade

oděvní průmysl n: slang

part-way

v půli cesty adv:

overseas trade

cizí (zahraniční) obchod [eko.]

open trade

otevřený obchod

one-way street

jednosměrná ulice n:

one-way road

jednosměrná komunikace

one-to-one

vzájemný adj:

one-on-one

jeden na jednoho

one on one

jeden na jednoho

on way

cestou

multi-way

mnohosměrný adj:

lose one's way

zabloudit

international trade

mezinárodní obchod [eko.]

in a way

způsobem

free trade

svobodný obchod

balance of trade /trade balance/

obchodní bilance /rovnováha/ [eko.]

Trade Certificate

živnostenský list

Milky Way

Mléčná dráha n: [astr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena