Online slovník a překladač

Výsledek překladu one-way traffic

Počet nalezených překladů: >100 (0.00229 s)

one-way traffic

jednosměrný provoz
jednosměrný provoz

traffic

veřejná doprava
obchodování n:
ruch n:
kupčení, nelegální obchod
kšeftování n:
silniční provoz
silniční doprava
obchodní styk
dopravní adj:
obchodovat v:
dopravní ruch
provoz n:
doprava

way

způsob n:
postup n:
směr n:
ohled n:
cesta n:
silnice n:
metoda n:
zřetel
dráha n:

give way

ustoupit v:
uvolnit v:
prasknout v:
povolit v:
podlomit se
zřítit se

right of way

právo průchodu
právo průjezdu
právo v jízdě
přednost v jízdě

no way

v žádném případě [přen.]
nikterak
nikudy
nijak

under way

v provozu
v pohybu
v činnosti

this way

takhle
takto
tudy

one by one

jeden za druhým
jeden po druhém
po jednom

by the way

jinak adv:
k tomu [amer.]
mimochodem

way out

východisko n:
podivný adj:

that way

tamtudy
tudy

over the way

přes ulici
nad poměry

one-way

nevratný adj:
jednosměrný

make way

razit cestu
uvolnit cestu

in no way

nikterak
nijak

another way

jinudy
jinak

a way with words

povídavost n:
schopnost povídat

which way

kudy

what way

kudy

way-out

podivný adj:

way of life

životní cesta n:

two-way

obousměrný adj:

traffic signal

signál světelný

traffic lights

dopravní světla n:

traffic light

dopravní světlo n:

traffic jam

dopravní zácpa n:

traffic island

dopravní ostrůvek

traffic circle

kruhový objezd

three-way

třísměrný adj:

some way

někudy

pave the way

razit cestu

part-way

v půli cesty adv:

other way round

opačně

one-way trade

jednostranný obchod [eko.]

one-way street

jednosměrná ulice n:

one-way road

jednosměrná komunikace

one-to-one

vzájemný adj:

one-on-one

jeden na jednoho

one on one

jeden na jednoho

on way

cestou

on the way

cestou

multi-way

mnohosměrný adj:

make your way

udělat to po svém

lose one's way

zabloudit

in a way

způsobem

in a family way

jako doma n:

give way to

propadat v:

dedicated traffic lanes

účelové dopravní pruhy [eko.]

brain traffic

pochod myšlenek v mozku

air traffic controller

kontrolor leteckého provozu

Milky Way

Mléčná dráha n: [astr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena