Online slovník a překladač

Výsledek překladu only at that time

Počet nalezených překladů: >100 (0.00232 s)

only at that time

teprve

that

tím (m/n ins)
tom (m/n loc)
ono (n literary)
to (n)
(various cases)
aby
který adj:
tak n:
toho (m/n gen/ma acc)
onoho (m/n gen/ma acc)
tamhleten
býk
tamten
ten
že
jenž
tu (f acc)
tou (f ins)
ona (f sg/n pl lit)
tomu (m/n dat)
ta (f sg/n pl)

only

pouze
jediný adj:

jen
jenom
jenomže
jenže
teprve

that is

totiž
to jest
to je

is that not so?

že ano?
že ne (after neg.)
že jo?

in name only

zdánlivě adj:
jenom jako adv:
rádoby adv:

that way

tamtudy
tudy

that over there

tamten
tamhleten

that is to say

totiž
to je co říct

so that

aby conj:
takže conj:

not only

nejenom
nejen

if only

kéž
kdyby tak

except that

jenomže
jenže

at the same time

přitom
zároveň

what is that to you?

co je vám do toho? [kniž.]

to the extent that

do té míry, že

to that end

k tomu účelu

this and that

leccos

the only

jediný

the fact that

to že

that´s why

proto

that's all now

basta

that time

tenkrát

that one

tamto

that are

které adj:

that a girl

dobrá práce!

that a boy

dobrá práce!

st./sb. that is to be

budoucí

saying that

s tím že

read-only memory

paměť pouze pro čtení

only thing

jediné adj:

only a

pouhý

one at a time

jeden po druhém

one and only

jediný

on top of (that)

kromě toho

on the grounds that

s tím že

in view of the fact that

vzhledem k tomu že

in that case

tedy

in spite of the fact that

přestože

in order that we

abychom

heat-only boiler station

teplárna n:

from time to time

občas

erasable programmable read-only memory

mazatelné programovatelná paměť pouze pro čtení n:

despite the fact that

přestože

cross that bridge when I come to it

udělat rozhodnutí ve správný čas

cotton to that

věřit něčemu

catch you at a bad time

zastihnout v nesprávný čas

catch me doing that

uvidíš mě dělat ...

buy that

věřit něčemu

bite the hand that feeds you

zle se odvděčit za pomoc

before that

předtím

beauty is only skin deep

nesuď lidi podle vzhledu

be that as it may

ať je tomu jakkoli

at this point in time

v tomto okamžiku

at that time

tehdy

at that

nadto

at one time

někdy

and that's that

tak to bude!

all that jazz

všechny další podobné věci

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena