Online slovník a překladač

Výsledek překladu open access

Počet nalezených překladů: 86 (0.00192 s)

open access

otevřený (volný) přístup [eko.]

open

nechráněný adj:
nekrytý adj:
širý adj:
otevírat v:
otevřít v: [it.]
otevřený adj:
odkrýt v:
otvírat v:
odhalit v:
rozevřít
otevřeno
upřímný adj:
zahájit v:

open up

odkrýt
otevřít
odhalit v:
uvolnit v:
zpřístupnit v:

open-minded

nepředpojatý adj:
objektivní adj:
vnímavý adj:

break open

vypáčit v:
otevřít násilím
vylomit v:

public access

veřejně přístupný adj:
veřejný přístup

open-mouthed

s otevřenými ústy
udivený adj:

open-eyed

s otevřenýma očima n:
bdělý adj:

open-air

pod širým nebem
venku

open market operations

operace na volném trhu
oprace na otevřeném trhu [eko.]

open and shut

vyložený adj:
jednoznačný adj:

open air

pod širým nebem
venku

fly open

otevřít se
rozletět se

wide-open

široce otevřený adj:

temporary open drain

dočasný odvodňovací příkop [eko.]

random-access memory

paměť možností náhodného přístupu - RAM n: [it.]

random-access

náhodný přístup n:

open-source

otevřený zdrojový kód adj: [it.]

open-side

část hřiště na rugby

open-plan

budova mající velké místnosti

open-mindedness

nezaujatost n:

open-loop recycling

otevřená externí recyklace [eko.]

open-handedness

štědrost n:

open-handed

štědrý adj:

open-ended

časově neomezený

open-cut mining

povrchové dobývání [eko.]

open-and-shut

jednoznačný adj:

open-air cinema

letní kino n:

open trade

otevřený obchod

open to criticism

otevřený kritice

open system

otevřený systém [eko.]

open space

prostranství n:

open secret

veřejné tajemství n:

open sandwich

obložený chlebíček n:

open market

otevřený trh [eko.]

open loop recycling

otevřená externí recyklace [eko.]

open letter

otevřený dopis

open interval

otevřený interval [mat.]

open inflation

zjevná inflace

open fireplace

otevřené ohniště n:

open fire

zahájit palbu

open drain

odvodňovací příkop [eko.]

open day

den otevřených dveří

open credit

otevřený úvěr [eko.]

open collecting drainage ditch

sběrný odvodňovací příkop [eko.]

open collecting drain

sběrný odvodňovací příkop [eko.]

open circuit

otevřený okruh n: [el.]

open balance

pohledávka [fin.]

open association

otevřené společenstvo (botanika, zoologie) [eko.]

on-line access

online přístup

multi-access

víceuživatelský adj:

keep one's eyes open

dívat se dobře

hold open

zachovat neobsazené

free-access problem

problém volného přístupu [eko.]

access time

čas přístupu

access

přístup n:

National Parks and Access to the Countryside Act

National Parks and Access to the Countryside Act [eko.]

Access chamber

revizní šachta [stav.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena