Online slovník a překladač

Výsledek překladu open balance

Počet nalezených překladů: >100 (0.00226 s)

open balance

pohledávka [fin.]

balance

vyvažovat v:
balancovat v:
harmonie n:
udržet rovnováhu
účetní rozvaha
rovnovážný stav
porovnávat v:
bilancovat v:
rovnováha
saldo [fin.]
zůstatek [fin.]
vyvážení n:
vyváženost n:
vyrovnávat v:
vyrovnání n:
vyrovnat v:
vyrovnanost n:
srovnávat v:
rozvaha n:
bilance n:
vyvážit v:

open

rozevřít
otevřený adj:
otevřít v: [it.]
otevírat v:
širý adj:
nekrytý adj:
nechráněný adj:
odhalit v:
odkrýt v:
otvírat v:
zahájit v:
upřímný adj:
otevřeno

open up

odkrýt
otevřít
odhalit v:
uvolnit v:
zpřístupnit v:

cash balance

hotovost n:
stav pokladny
pokladní zůstatek
pokladní hotovost n:

open-minded

nepředpojatý adj:
objektivní adj:
vnímavý adj:

balance sheet

rozvaha
účetní rozvaha n:
bilance n:

soil water balance

půdní vláhová bilance [eko.]
bilance půdní vody [eko.]

open-mouthed

s otevřenými ústy
udivený adj:

open-eyed

s otevřenýma očima n:
bdělý adj:

open-air

pod širým nebem
venku

open air

pod širým nebem
venku

debit balance

pasivní zůstatek
debetní saldo

adverse balance of trade

pasivní obchodní bilance
nepříznivá /negativní/ obchodní bilance [eko.]

wide-open

široce otevřený adj:

white balance

vyvážení bílé n:

unfavourable balance of trade

nepříznivá obchodní bilance [eko.]

trade balance (balance of trade)

obchodní bilance (rovnováha) [eko.]

trade balance

obchodní bilance

to restore balance

obnovit rovnováhu

short-term balance

krátkodobá rovnováha

restore balance

obnovit rovnováhu

outstanding balance

nezaplacený zůstatek

open-source

otevřený zdrojový kód adj: [it.]

open-side

část hřiště na rugby

open-plan

budova mající velké místnosti

open-mindedness

nezaujatost n:

open-handedness

štědrost n:

open-handed

štědrý adj:

open-ended

časově neomezený

open trade

otevřený obchod

open drain

odvodňovací příkop [eko.]

open day

den otevřených dveří

open credit

otevřený úvěr [eko.]

open circuit

otevřený okruh n: [el.]

open association

otevřené společenstvo (botanika, zoologie) [eko.]

open access

otevřený (volný) přístup [eko.]

materials balance analysis

analýza rovnováhy materiálů [eko.]

materials balance

materiálová rovnováha [eko.]

landscape balance

rovnováha krajiny [eko.]

hydrological balance

hydrologická bilance [eko.]

groundwater balance

bilance podzemní vody [eko.]

favourable balance of trade

příznivá obchodní bilance [eko.]

break open

vypáčit v:

bank balance sheet

bankovní bilance [eko.]

balance of trade /trade balance/

obchodní bilance /rovnováha/ [eko.]

balance of trade

obchodní bilance

balance of power

rovnováha sil

balance of payments

platební bilance

balance beam

kladina n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena