Online slovník a překladač

Výsledek překladu open circuit

Počet nalezených překladů: >100 (0.00216 s)

open circuit

otevřený okruh n: [el.]

open

otevřený adj:
otevřít v: [it.]
otevírat v:
širý adj:
nekrytý adj:
otvírat v:
rozevřít
otevřeno
upřímný adj:
zahájit v:
odkrýt v:
odhalit v:
nechráněný adj:

short circuit

zkrat n:
zkratovat v:
krátké
spojení
krátké spojení

open up

odkrýt
otevřít
odhalit v:
uvolnit v:
zpřístupnit v:

circuit

obchůzka
okruh
kruh
obvod n:

short-circuit

spojení nakrátko
přemostit v:
zkratovat v:

open-minded

vnímavý adj:
nepředpojatý adj:
objektivní adj:

break open

vypáčit v:
otevřít násilím
vylomit v:

printed circuit

plošný spoj
plošný obvod

open-mouthed

s otevřenými ústy
udivený adj:

open-eyed

bdělý adj:
s otevřenýma očima n:

open-air

pod širým nebem
venku

open market operations

oprace na otevřeném trhu [eko.]
operace na volném trhu

open and shut

jednoznačný adj:
vyložený adj:

open air

pod širým nebem
venku

fly open

otevřít se
rozletět se

circuit breaker

jistič n:
vypínač

wide-open

široce otevřený adj:

temporary open drain

dočasný odvodňovací příkop [eko.]

racing circuit

závodní okruh n:

parallel circuit

paralelní obvod [el.]

open-source

otevřený zdrojový kód adj: [it.]

open-side

část hřiště na rugby

open-plan

budova mající velké místnosti

open-mindedness

nezaujatost n:

open-loop recycling

otevřená externí recyklace [eko.]

open-handedness

štědrost n:

open-handed

štědrý adj:

open-ended

časově neomezený

open-cut mining

povrchové dobývání [eko.]

open-and-shut

jednoznačný adj:

open-air cinema

letní kino n:

open trade

otevřený obchod

open to criticism

otevřený kritice

open system

otevřený systém [eko.]

open space

prostranství n:

open secret

veřejné tajemství n:

open sandwich

obložený chlebíček n:

open market

otevřený trh [eko.]

open loop recycling

otevřená externí recyklace [eko.]

open letter

otevřený dopis

open interval

otevřený interval [mat.]

open inflation

zjevná inflace

open fireplace

otevřené ohniště n:

open fire

zahájit palbu

open drain

odvodňovací příkop [eko.]

open day

den otevřených dveří

open credit

otevřený úvěr [eko.]

open collecting drainage ditch

sběrný odvodňovací příkop [eko.]

open collecting drain

sběrný odvodňovací příkop [eko.]

open balance

pohledávka [fin.]

open association

otevřené společenstvo (botanika, zoologie) [eko.]

open access

otevřený (volný) přístup [eko.]

make a circuit

obejít [fráz.]

keep one's eyes open

dívat se dobře

integrated circuit

integrovaný obvod

hold open

zachovat neobsazené

closed-circuit

uzavřený obvod

closed circuit television

uzavřený televizní okruh

closed circuit

uzavřený obvod

circuit court

obvodní soud

circuit board

obvodová deska n: [el.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena