Online slovník a překladač

Výsledek překladu open collecting drainage ditch

Počet nalezených překladů: >100 (0.00223 s)

open collecting drainage ditch

sběrný odvodňovací příkop [eko.]

open

širý adj:
otevřený adj:
rozevřít
otevřeno
odhalit v:
otvírat v:
otevřít v: [it.]
otevírat v:
nechráněný adj:
upřímný adj:
zahájit v:
odkrýt v:
nekrytý adj:

ditch

zbavit se v: [hovor.]
vyhloubit příkop n:
strouha n:
vyhloubit strouhu
vjet do příkopu
odhodit v: [hovor.]
zahodit v: [hovor.]
příkop n:
škarpa n:
jáma n:

open up

odhalit v:
zpřístupnit v:
uvolnit v:
odkrýt
otevřít

drainage

vypouštění
odvodňování n:
odvodnění [eko.]
drenáž
vysoušení n:

open-minded

vnímavý adj:
objektivní adj:
nepředpojatý adj:

collecting

sběratelství n:
sběrný adj:
sbírající adj:

break open

vypáčit v:
vylomit v:
otevřít násilím

open-mouthed

s otevřenými ústy
udivený adj:

open-eyed

bdělý adj:
s otevřenýma očima n:

open-air

pod širým nebem
venku

open air

pod širým nebem
venku

fly open

otevřít se
rozletět se

wide-open

široce otevřený adj:

temporary draining ditch

dočasný odvodňovací příkop [eko.]

surface collecting trench

sběrný odvodňovací příkop [eko.]

peripheral antierosion berm ditch

protierozní záchytný příkop obvodový [eko.]

open-source

otevřený zdrojový kód adj: [it.]

open-side

část hřiště na rugby

open-plan

budova mající velké místnosti

open-mindedness

nezaujatost n:

open-loop recycling

otevřená externí recyklace [eko.]

open-handedness

štědrost n:

open-handed

štědrý adj:

open-ended

časově neomezený

open-cut mining

povrchové dobývání [eko.]

open trade

otevřený obchod

open to criticism

otevřený kritice

open system

otevřený systém [eko.]

open space

prostranství n:

open secret

veřejné tajemství n:

open sandwich

obložený chlebíček n:

open market operations

operace na volném trhu

open market

otevřený trh [eko.]

open loop recycling

otevřená externí recyklace [eko.]

open letter

otevřený dopis

open interval

otevřený interval [mat.]

open inflation

zjevná inflace

open fireplace

otevřené ohniště n:

open fire

zahájit palbu

open drain

odvodňovací příkop [eko.]

open day

den otevřených dveří

open credit

otevřený úvěr [eko.]

open collecting drain

sběrný odvodňovací příkop [eko.]

open circuit

otevřený okruh n: [el.]

open balance

pohledávka [fin.]

open association

otevřené společenstvo (botanika, zoologie) [eko.]

open access

otevřený (volný) přístup [eko.]

last-ditch

zoufalý adj:

intercepting ditch

záchytný příkop (odvodňování) [eko.]

hold open

zachovat neobsazené

draining ditch spacing

rozchod odvodňovacích příkopů [eko.]

draining ditch

odvodňovací příkop [eko.]

ditch digging machine

příkopovač [eko.]

contour ditch flooding zone

přeronový pás [eko.]

conducting main drainage ditch

svodný odvodňovací příkop [eko.]

collecting dust

dlouho nepoužívaný

collecting duct

sběrný kanálek n: [med.]

collecting drain

sběrný drén [eko.]

antierosion berm ditch

protierozní záchytný příkop [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena