Online slovník a překladač

Výsledek překladu open credit

Počet nalezených překladů: >100 (0.0016 s)

open credit

otevřený úvěr [eko.]

open

nekrytý adj:
širý adj:
otevírat v:
otevřít v: [it.]
otevřený adj:
nechráněný adj:
odhalit v:
odkrýt v:
rozevřít
otevřeno
upřímný adj:
zahájit v:
otvírat v:

credit

úvěr, důvěra [eko.]
čest n:
příspěvek n:
úvěr n:
kredit, úvěr [eko.]
zápočet
kredit n:

open up

odkrýt
otevřít
odhalit v:
uvolnit v:
zpřístupnit v:

open-minded

nepředpojatý adj:
objektivní adj:
vnímavý adj:

credit union

úvěrový svaz
úvěrová společnost
Družstevní záložna [fin.]

break open

vypáčit v:
otevřít násilím
vylomit v:

open-mouthed

s otevřenými ústy
udivený adj:

open-eyed

s otevřenýma očima n:
bdělý adj:

open-air

pod širým nebem
venku

open air

pod širým nebem
venku

fly open

otevřít se
rozletět se

credit rating

hodnocení úvěruschopnosti
hodnocení úvěru

credit line

hranice úvěru
úvěrový limit

credit limit

kreditní limit
úvěrový limit

credit card

kreditní karta
úvěrová karta

wide-open

široce otevřený adj:

trade credit

obchodní úvěr [eko.]

to purchase sth on credit

koupit něco na úvěr

to credit an account

připsat ve prospěch účtu

tax credit

daňový kredit [eko.]

short credit

krátkodobý úvěr [eko.]

plutonium credit

postavení plutonia [eko.]

open-source

otevřený zdrojový kód adj: [it.]

open-side

část hřiště na rugby

open-plan

budova mající velké místnosti

open-mindedness

nezaujatost n:

open-handedness

štědrost n:

open-handed

štědrý adj:

open-ended

časově neomezený

open trade

otevřený obchod

open system

otevřený systém [eko.]

open space

prostranství n:

open secret

veřejné tajemství n:

open fire

zahájit palbu

open drain

odvodňovací příkop [eko.]

open day

den otevřených dveří

open circuit

otevřený okruh n: [el.]

open balance

pohledávka [fin.]

open association

otevřené společenstvo (botanika, zoologie) [eko.]

open access

otevřený (volný) přístup [eko.]

long credit

dlouhý úvěr [eko.]

line of credit

úvěrový limit

letter of credit

akreditiv n:

interest-free credit /loan/

bezúročná půjčka [eko.]

hold open

zachovat neobsazené

export credit

vývozní úvěr

emission reduction, credit

redukce emisí, dobropis [eko.]

documentary credit

dokumentární úvěr

credit v

připsat

credit terms

podmínky poskytování úvěru

credit side

strana účtu "dal"

credit policy

úvěrová politika

credit note

dobropis n:

credit facilities

úvěrový příslib [eko.]

credit book

index (vysokoškolsky) n:

credit bank

úvěrová banka [eko.]

credit advice

dobropis n:

consumer credit

spotřební úvěr

buyer's credit

úvěr kupujícího

advice of credit

dobropis n:

acceptance credit

akceptační úvěr

Commodity Credit Corporation (CCC).

úvěrová komoditní organizace (CCC) [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena