Online slovník a překladač

Výsledek překladu open drain

Počet nalezených překladů: >100 (0.00152 s)

open drain

odvodňovací příkop [eko.]

drain

vypustit
drenáž
odtékat
odvést
odvodňovat
výpusť
vyprázdnit
vysát
odvodnit
drén [eko.]
trativod n: [stav.] 6 6
kanál
vysoušet
odpad n:
odčerpat
odliv
odkapat
odtok
odvodnění
vyčerpat

open

otevřený adj:
otevřít v: [it.]
otevírat v:
širý adj:
nekrytý adj:
nechráněný adj:
rozevřít
otevřeno
upřímný adj:
zahájit v:
otvírat v:
odkrýt v:
odhalit v:

open up

odkrýt
otevřít
odhalit v:
uvolnit v:
zpřístupnit v:

open-minded

nepředpojatý adj:
objektivní adj:
vnímavý adj:

pipe drain

trubkový drén [eko.]
trubní drén [eko.]

open-mouthed

s otevřenými ústy
udivený adj:

open-eyed

bdělý adj:
s otevřenýma očima n:

open-air

pod širým nebem
venku

open air

pod širým nebem
venku

drain pipe

okapová roura
okap n:

wide-open

široce otevřený adj:

vertical drain

vertikální drén [eko.]

transversal drain

příčný drén [eko.]

tile drain

trubkový drén [eko.]

temporary open drain

dočasný odvodňovací příkop [eko.]

surface drain

odvodňovací příkop [eko.]

sporadic drain

ojedinělý drén [eko.]

slotted drain

štěrbinový drén [eko.]

pumping drain

čerpací drén [eko.]

protective drain

ochranný drén [eko.]

open-source

otevřený zdrojový kód adj: [it.]

open-side

část hřiště na rugby

open-plan

budova mající velké místnosti

open-mindedness

nezaujatost n:

open-handedness

štědrost n:

open-handed

štědrý adj:

open-ended

časově neomezený

open trade

otevřený obchod

open day

den otevřených dveří

open credit

otevřený úvěr [eko.]

open collecting drain

sběrný odvodňovací příkop [eko.]

open circuit

otevřený okruh n: [el.]

open balance

pohledávka [fin.]

open association

otevřené společenstvo (botanika, zoologie) [eko.]

mole drain plow

krtčí pluh [eko.]

mole drain plough

krtčí pluh [eko.]

mole drain

krtčí drén [eko.]

main drain

hlavní drén [eko.]

longitudinal drain

podélný drén [eko.]

internal drain

vnitřní drén (hráze) [eko.]

intercepting drain

záchytný drén [eko.]

infiltration drain

zasakovací drén [eko.]

earth drain

zemní drén [eko.]

drain trench filling

výplň drenážní rýhy [eko.]

drain trench backfilling

zásyp drenážní rýhy [eko.]

drain tile

drenážní trubka [eko.]

drain spacing

rozchod drénů [eko.]

drain length

délka drénu [eko.]

drain fitting

drenážní tvarovka [eko.]

drain depth

hloubka drénu [eko.]

conducting drain

svodný drén [eko.]

collecting drain

sběrný drén [eko.]

building drain

ležaté potrubí [stav.]

break open

vypáčit v:

brain drain

odliv mozků n:

absorptive drain

pohlcovací drén [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena