Online slovník a překladač

Výsledek překladu open fire

Počet nalezených překladů: >100 (0.00222 s)

open fire

zahájit palbu

open fireplace

otevřené ohniště n:

fire

požární adj:
palba n:
ohniště n:
krb n:
požár n:
oheň n:
lesk n:
topení n:
topit v:
roznítit v:
zapálit v:
vystřelit v:
vypálit v:
střílet v:
střelba n:
rozpálit v:
rozohnit v:
podpálit v:
nadšení n:

open

otevřít v: [it.]
upřímný adj:
odhalit v:
otvírat v:
otevřeno
nechráněný adj:
nekrytý adj:
širý adj:
otevírat v:
rozevřít
otevřený adj:
odkrýt v:
zahájit v:

open up

zpřístupnit v:
uvolnit v:
odhalit v:
otevřít
odkrýt

open-minded

objektivní adj:
nepředpojatý adj:
vnímavý adj:

break open

otevřít násilím
vylomit v:
vypáčit v:

open-mouthed

udivený adj:
s otevřenými ústy

open-eyed

bdělý adj:
s otevřenýma očima n:

open-air

venku
pod širým nebem

open air

pod širým nebem
venku

fly open

rozletět se
otevřít se

fire truck

hasičský vůz
hasicí vůz

fire fighter

požárník n:
hasič

wide-open

široce otevřený adj:

watch fire

strážný oheň n:

under fire

pod palbou

take fire

vznítit se

sure-fire

jistý [hovor.]

rapid-fire

rychlopalný adj:

radar fire

radarové zaměřování n:

quick-fire

rychlopalný adj:

open-source

otevřený zdrojový kód adj: [it.]

open-side

část hřiště na rugby

open-plan

budova mající velké místnosti

open-mindedness

nezaujatost n:

open-handedness

štědrost n:

open-handed

štědrý adj:

open-ended

časově neomezený

open trade

otevřený obchod

open system

otevřený systém [eko.]

open space

prostranství n:

open secret

veřejné tajemství n:

open sandwich

obložený chlebíček n:

open market

otevřený trh [eko.]

open letter

otevřený dopis

open interval

otevřený interval [mat.]

open inflation

zjevná inflace

open drain

odvodňovací příkop [eko.]

open day

den otevřených dveří

open credit

otevřený úvěr [eko.]

open circuit

otevřený okruh n: [el.]

open balance

pohledávka [fin.]

open association

otevřené společenstvo (botanika, zoologie) [eko.]

open access

otevřený (volný) přístup [eko.]

hold open

zachovat neobsazené

fire!

hoří!

fire up

nahodit v:

fire station

požární stanice

fire irons

krbové náčiní

fire hydrant

požární hydrant

fire extinguisher

hasicí přístroj

fire engine

hasičská stříkačka

fire climax

pyroklimax [eko.]

blank fire

střelba naslepo

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena