Online slovník a překladač

Výsledek překladu open inflation

Počet nalezených překladů: >100 (0.00215 s)

open inflation

zjevná inflace

open

nekrytý adj:
širý adj:
otevírat v:
otevřít v: [it.]
otevřený adj:
nechráněný adj:
odhalit v:
odkrýt v:
rozevřít
otevřeno
upřímný adj:
zahájit v:
otvírat v:

open up

odkrýt
otevřít
odhalit v:
uvolnit v:
zpřístupnit v:

inflation

nafouknutí n:
nadechnutí n: [med.]
nahustění n:
nadmutí n:
inflace

galloping inflation

trysková inflace n: [fin.]
rychlá inflace n: [fin.]
pádivá inflace n: [fin.]
hyperinflace n: [fin.]

open-minded

vnímavý adj:
nepředpojatý adj:
objektivní adj:

break open

vypáčit v:
vylomit v:
otevřít násilím

open-mouthed

s otevřenými ústy
udivený adj:

open-eyed

s otevřenýma očima n:
bdělý adj:

open-air

pod širým nebem
venku

open market operations

oprace na otevřeném trhu [eko.]
operace na volném trhu

open and shut

vyložený adj:
jednoznačný adj:

open air

venku
pod širým nebem

fly open

otevřít se
rozletět se

demand-pull inflation

inflace tažená poptávkou
poptávková inflace [eko.]

cost-push inflation

inflace tlačená náklady
nákladová inflace [eko.]

zero inflation

nulová inflace

wide-open

široce otevřený adj:

underlying inflation

základní inflace [eko.]

temporary open drain

dočasný odvodňovací příkop [eko.]

suppressed inflation

potlačená inflace

single-figure inflation

jednociferná inflace [eko.]

runaway inflation

hyperinflace

rate of inflation

míra inflace

open-source

otevřený zdrojový kód adj: [it.]

open-side

část hřiště na rugby

open-plan

budova mající velké místnosti

open-mindedness

nezaujatost n:

open-loop recycling

otevřená externí recyklace [eko.]

open-handedness

štědrost n:

open-handed

štědrý adj:

open-ended

časově neomezený

open-cut mining

povrchové dobývání [eko.]

open-and-shut

jednoznačný adj:

open-air cinema

letní kino n:

open trade

otevřený obchod

open to criticism

otevřený kritice

open system

otevřený systém [eko.]

open space

prostranství n:

open secret

veřejné tajemství n:

open sandwich

obložený chlebíček n:

open market

otevřený trh [eko.]

open loop recycling

otevřená externí recyklace [eko.]

open letter

otevřený dopis

open interval

otevřený interval [mat.]

open fireplace

otevřené ohniště n:

open fire

zahájit palbu

open drain

odvodňovací příkop [eko.]

open day

den otevřených dveří

open credit

otevřený úvěr [eko.]

open collecting drain

sběrný odvodňovací příkop [eko.]

open circuit

otevřený okruh n: [el.]

open balance

pohledávka [fin.]

open association

otevřené společenstvo (botanika, zoologie) [eko.]

open access

otevřený (volný) přístup [eko.]

moderate inflation

mírná inflace

inflation spiral

inflační spirála

inflation rate

míra inflace [eko.]

inertial inflation

setrvačná inflace

hold open

zachovat neobsazené

creeping inflation

plíživá inflace

core inflation

jádro inflace

balanced inflation

vyrovnaná inflace

anticipated inflation

předvídaná inflace

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena