Online slovník a překladač

Výsledek překladu open interval

Počet nalezených překladů: 82 (0.00096 s)

open interval

otevřený interval [mat.]

open

otevřít v: [it.]
odkrýt v:
odhalit v:
nechráněný adj:
nekrytý adj:
širý adj:
otevírat v:
otevřený adj:
otvírat v:
zahájit v:
upřímný adj:
otevřeno
rozevřít

open up

odkrýt
otevřít
odhalit v:
uvolnit v:
zpřístupnit v:

open-minded

nepředpojatý adj:
objektivní adj:
vnímavý adj:

break open

otevřít násilím
vypáčit v:
vylomit v:

open-mouthed

udivený adj:
s otevřenými ústy

open-eyed

s otevřenýma očima n:
bdělý adj:

open-air

pod širým nebem
venku

open market operations

operace na volném trhu
oprace na otevřeném trhu [eko.]

open and shut

vyložený adj:
jednoznačný adj:

open air

venku
pod širým nebem

interval

přestávka
interval n:

fly open

rozletět se
otevřít se

wilting interval

interval vadnutí [eko.]

wide-open

široce otevřený adj:

temporary open drain

dočasný odvodňovací příkop [eko.]

open-source

otevřený zdrojový kód adj: [it.]

open-side

část hřiště na rugby

open-plan

budova mající velké místnosti

open-mindedness

nezaujatost n:

open-loop recycling

otevřená externí recyklace [eko.]

open-handedness

štědrost n:

open-handed

štědrý adj:

open-ended

časově neomezený

open-cut mining

povrchové dobývání [eko.]

open-and-shut

jednoznačný adj:

open-air cinema

letní kino n:

open trade

otevřený obchod

open to criticism

otevřený kritice

open system

otevřený systém [eko.]

open space

prostranství n:

open secret

veřejné tajemství n:

open sandwich

obložený chlebíček n:

open market

otevřený trh [eko.]

open loop recycling

otevřená externí recyklace [eko.]

open letter

otevřený dopis

open inflation

zjevná inflace

open fireplace

otevřené ohniště n:

open fire

zahájit palbu

open drain

odvodňovací příkop [eko.]

open day

den otevřených dveří

open credit

otevřený úvěr [eko.]

open collecting drainage ditch

sběrný odvodňovací příkop [eko.]

open collecting drain

sběrný odvodňovací příkop [eko.]

open circuit

otevřený okruh n: [el.]

open balance

pohledávka [fin.]

open association

otevřené společenstvo (botanika, zoologie) [eko.]

open access

otevřený (volný) přístup [eko.]

keep one's eyes open

dívat se dobře

irrigation interval

závlahový cyklus [eko.]

interval data survival analysis

analýza intervalových dat přežití [eko.]

hold open

zachovat neobsazené

erosion interval

erozní cyklus [eko.]

abrupt interval

neočekávaná přestávka

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena