Online slovník a překladač

Výsledek překladu open letter

Počet nalezených překladů: >100 (0.00105 s)

open letter

otevřený dopis

open

nekrytý adj:
širý adj:
otevírat v:
otevřít v: [it.]
otevřený adj:
nechráněný adj:
odhalit v:
odkrýt v:
rozevřít
otevřeno
upřímný adj:
zahájit v:
otvírat v:

letter

listina n:
písemnictví n:
pronajímatel
list n:
písmeno n:
dopis

open up

odkrýt
otevřít
odhalit v:
uvolnit v:
zpřístupnit v:

red-letter day

památný den
významný den
svátek

open-minded

nepředpojatý adj:
objektivní adj:
vnímavý adj:

break open

otevřít násilím
vylomit v:
vypáčit v:

open-mouthed

s otevřenými ústy
udivený adj:

open-eyed

s otevřenýma očima n:
bdělý adj:

open-air

venku
pod širým nebem

open market operations

oprace na otevřeném trhu [eko.]
operace na volném trhu

open air

pod širým nebem
venku

letter-box

schránka na dopisy n:
poštovní schránka n:

fly open

otevřít se
rozletět se

x letter

písmeno x n: [obec.] 6 6

wide-open

široce otevřený adj:

temporary open drain

dočasný odvodňovací příkop [eko.]

registered letter

doporučený dopis

red-letter

památný adj:

open-source

otevřený zdrojový kód adj: [it.]

open-side

část hřiště na rugby

open-plan

budova mající velké místnosti

open-mindedness

nezaujatost n:

open-handedness

štědrost n:

open-handed

štědrý adj:

open-ended

časově neomezený

open-cut mining

povrchové dobývání [eko.]

open-and-shut

jednoznačný adj:

open-air cinema

letní kino n:

open trade

otevřený obchod

open to criticism

otevřený kritice

open system

otevřený systém [eko.]

open space

prostranství n:

open secret

veřejné tajemství n:

open sandwich

obložený chlebíček n:

open market

otevřený trh [eko.]

open loop recycling

otevřená externí recyklace [eko.]

open interval

otevřený interval [mat.]

open inflation

zjevná inflace

open fireplace

otevřené ohniště n:

open fire

zahájit palbu

open drain

odvodňovací příkop [eko.]

open day

den otevřených dveří

open credit

otevřený úvěr [eko.]

open circuit

otevřený okruh n: [el.]

open balance

pohledávka [fin.]

open association

otevřené společenstvo (botanika, zoologie) [eko.]

open access

otevřený (volný) přístup [eko.]

love letter

psaníčko n:

letter-writer

osoba píšící dopisy

letter-perfect

doslovný adj:

letter writer

osoba píšící dopisy

letter of credit

akreditiv n:

letter of alphabet

písmeno

letter bomb

dopis s výbušninou

hold open

zachovat neobsazené

four-letter word

sprosté slovo

form letter

standardní dopis

dead letter

nedoručený dopis [hovor.]

capital letter

velké písmeno

call letter

volací znak

by letter

dopisem

block letter

tiskací písmeno

black letter type

fraktura

air letter

letecký dopis

a red-letter day

zvláštní den

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena